УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 19/07/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
REFRESH : БЛОК 41А
Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Кроз истраживање постојећих архитектонских програма, њихову трансформацију и имплементацију у други просторни контекст истражује се потенцијал стварања догађајности архитектуре изван архитектонског, утицај на шире друшвено поље као и стварање нове констелације јавног (простора). Нова констелација јавног (простора), настала преобликовањем постојећег програма те променама које условљава други контекст и нови просторни односи, ствара могућност за успостављање нове друштвене ситуације и реактивно другог програма. Постојећи програми (из другог простoра) се сакупљају и освежавaју на локацији у Блоку 41а на Новом Београду (CDO).

Студент:
Тамара Тахов

Опис пројекта:
Просторни контекст тумачен је као простор паралелних токова различитих динамичких карактеристика. Простор архитектонске интервенције одређен је као место које у себи носи ток своје историје, коме треба вратити значај, тако што ће се вода као историјски концепт задржати, одабраће се њени битни сегменти, И преточити у будући архитектонски модел.

Посебним архитектонским приступом, структуирањем простора, фрагментисањем на мање делове, створени ће бити стандарди за употребе заједничког простора, лично у општем, приватно у јавном. Оваквом архитектуром, испирисаном односима воде у просторној корелацији пуног и празног, створен ће бити модел токова, брзих и спорих, који ће чинити основ и предуслов за даљу разраду и генезу програма.

Док ће тумачење воде као фрагмента структуре или дела инфраструктуре града са акцентом на економски механизам који би представљао нови покретач градског развоја, са освртом на воду као концепт, дефинисати програм односно модел берзе. Она као таква упућује на свест о општем и заједничком, и дозвољава тумачење појединачног у односу на стваран контекст, чиме би постала једна од значајнијих градских сусрета токова.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180