УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Кључне речи:

201516_MASA-A24023_Jovan-Stamenic

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

МАСА-А24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
ЕNJOY HUB

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Актуелни друштвени контекст је афирмисао конзумацију и потрошњу као егзистенцијално начело и потребу. Егзистенција је претворена у њену сопствену супротност, потрошња негира време. Шопинг је постао предзнак сваке активности и артифицијелности. Конзумација и потрошња су симболи урбанитета, као и ознака емоција. Стога је и задовољство могуће конзумирати, кроз изоловане симболичке просторно/програмске мешавине и претворити га у симболе града. Еnjoy HUB уз Бранков мост, на улазу у стари део града, је и симбол и мешавина.

Студент:
Јован Стаменић

Flickr : 2015/16 МАС Архитектура – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

MASA-24023hexa293