УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 17/07/2020 Кључне речи:

СТУДИО С02А – ПРОЈЕКАТ:

Наставник:
арх. Ивица Николић, доцент

Студент:
Никола Поповић, Лука Вујовић

 

Пројекту Down Under Дорћол, смо аналитички и пројектантски приступили на три просторна нивоа- макро, мезо и микро. Аналитички поступак био је доминантан на макро нивоу (обухват општине Стари Град) са циљем поставке концепта и мастер плана. Концепт пројекта се базира на бољој и здравијој конекцији града и реке, што смо детектовали као доминантан проблем приликом анализа. Одлучили смо се за интервенцију на појасу од Марине Дорћол до Луке Београд, из разлога што је овај простор лоше искоришћен а поседује велики потенцијал. Острво као једна потпуно нова структура у граду, наметнула се као решење кроз идеју о повезивању постојеће две акваторије. Рад на мезо нивоу се базирао на разради мастер плана, у обухвату пројектог задатка, са акцентом на композиционо-волуметријском плану. Микро ниво, као најдетаљнији степен разраде тицао се архитектонско-урбанистичког решења дела локације где је примењена идеја о умножавању ЈГП пројектовањем јавних простора на више висинских кота, са циљем креирања безбедних простора у односу на новонасталу епидемиолошку кризу.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa