УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 01/08/2018 Кључне речи:

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЦЕНТАР СИМУЛТАНИХ СТУДИЈА УМЕТНОСТИ – АРХИТЕКТУРЕ – МЕДИЈА: ОБАЛЕ КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Пројектовати уметнички едукативни центар симултаних студија у коме ће се стицати нова теоријска и практична знања и вештине, усавршавати и производити дела у креативној атмосфери (сродних) уметничких области у контексту изузетних урбаних и природних карактеристика. Активирање самосталне, аутентичне и креативне позиције студента у теми.

Студент:
Срећко Андријанић

Опис пројекта:
Конкретизацијом теме “Обале културе” настао је пројекат “Утопијска барка” као острво културе. Математичка променљивост специфичног облика објекта даје могућност формирања простора за различите садржаје културе. Покретљивост објекта пружа могућност активирања појединих делова града у функцији времена. Главна одлика пројекта је његов двојни идентитет: постојаност ентитета као елемента али и као мреже/система. Методологија пројектовања огледа се у црпљењу инспирације из природних токова функционисања организама, те брисању јасне границе између природног и артифицијелног у формирању хибридизованог артефакта. Експерименталност пројекта огледа се у његовој мултифункционалности и трансдисциплинарности: облик и структура пројекта, уз одређене модификације, одговара формирању мањег пловила, вештачког острва или пак свемирског брода. Нужна трансформабилност објекта савремене архитектуре омогућена је мехатроничним системом конструкције. У времену масовне размене информација, овај пројекат виђен је као средство чијом се мултипликациом на глобалном нивоу постиже формирање система за непосредну размену идеја и идентитета као носиоца вредности културе.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa_180