УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 04/06/2018 Кључне речи:

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ:
АМБАСАДА КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Задатак се односи на програмирање и архитектонско – урбанистичко решење ревитализације изабраног просторног оквира, на месту бивше Амбасаде САД, а који представља некадашњи (и садашњи) акцент урбаности Београда. Одабрану зону треба просторно и програмски укључити у токове очекиваног континуитета ширег опсега и интервенцијом превазићи његову дисфункционалност и инфериорност у односу на уочене потенцијале.

Програмски став је индивидуалан и његово профилисање представља део задатка, али сваки од њих треба да резултује пројектом садржаја културе и инфрастурктуре, у наведеном простору и са следећим основним елементима:
– простори окренути јавности
– простори намењени едукацији и истраживању
– простори намењени продукцији и стварању културе (уметности)

Студент:
Лука Бунчић

Опис пројекта:
deregulated_workspaces

Улоге јавних простора, попут библиотека или тргова, доживљавају специфичан преображај у 21. веку. Једна од карактеристика савремене свакодневнице је да скоро сваки простор може постати радни. Помоћу лаптоп рачунара и интернет везе, клупа у парку постаје виртуелна канцеларија.

Уз овакво схватање јавног простора, намера интервенције представља третирање урбаног пејзажа као низ микроамбијената, који се редефинишу као полу-јавни, произвољни радни простори или простори разоноде.

Архитектонска интервенција функционише као дерегулаторни орган који ре-компонује састав градског ткива и мења његов карактер, успостављајући нове односе на микро и макро плану. Пројектовани склоп састоји се из два дела: артифицијелног, диманичног тла којe чини базис вертикалних елемената; и самих вертикалних елемента који чине архив, сервери, комуникације и микропростори.

Као нуспроизвод тектонике тла ствара се интерктивни пејзаж у партеру и креира доступнији, слободнији амбијент у иначе убрзаном и фрагментисаном градском ткиву.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157696599236424

Повратак на главну страну веб изложбе:

M03hexa180