УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс САС_УО 1.7. – Економика градског земљишта

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  Просторна економика: Урбанизација и Урбана демографија; Теорија локације, Теорија централних места; Економски модели урбаног развоја; Локалне јавне финансије, Комунална економика; Економика градског земљишта: Економика урбанистичког планирања (Личфилдови планерски биланси), Механизам креирања и наплате погодности градских локација, Теорија унутарградских локација (Алонзов модел, Шпекулације градским земљиштем; Политика градског земљишта; Економика некретнина: Специфичности тржишта некретнина, систем хипотекарног кредитирања; Методи евалуације градског земљишта; Анализа исплативости пројекта; Пројектно финансирање.
 • Курс САС_УО 1.6. – Интересне групе, локалне заједнице и урбана обнова

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  Предавања и разговори о основним социолошким аспектима урбане обнове – мотиви урбане обнове, економска, социјална и културна хетерогеност градских зона, зоне различитог стандарда становања и квалитета грађене средине, сиромашна подручја и подручја нижег стандарда становања, улога вредности и норми у обликовању и процени квалитета живота у зони, интересне групе у градском простору, економска и политичка позиција интересних група, друштвене институције и процеси одлучивања, јавност доношења одлука, јавно добро и градски простор, критеријуми доношења развојних одлука и планова, интереси и власничка права локалног становништва, облици и обим партиципације грађана, партнерски однос актера у урбаној обнови, индикатори квалитета живота као легитимизирајући основ права на град и позиције локалних заједница и грађана.
 • Курс САС_УО 1.5. – Менаџмент урбане обнове

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  1. Теоретско-искуствена основа менаџмент система 2. Технолошко-информациона иновациона основа конципирања и остварења управљачке функције урбане обнове 3. Управљачко-проблемска основа управљања урбаним развојем 4. Процедуре, поступци и вештине селекционисања и одлучивања у процесу стратешког деловања у регенерисању развојних потенцијала урбане обнове 5. Приступи, поступци, методе и технике моделовања остварљивих визија обнове градова и региона
 • Курс САС_УО 1.4. – Одрживи урбани развој

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  Савремени развој и промене планерске парадигме. Одрживи развој као генерални оквир за нову праксу и предмет истраживања и теоријског уобличавања. Глобални трендови. Проблеми планерске праксе и дилеме о улози и ефикасности планирања и урбаног дизајна. Инкрементални преображај дисциплине. Инострана и домаћа искуства. Упознавање са проблематиком одрживости. Нова доктрина: настанак и развој (кључни датуми и документи).
 • Курс СAС_УО 1.3. – Интегрално планирање градова

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  Специјалистичке академске студије: Курс СAС_УО 1.3. - Интегрално планирање градова
 • Курс САС_УО 1.2. – Град кроз историју

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  Специјалистичке академске студије: Курс САС_УО 1.2. - Град кроз историју
 • Курс САС_УО 1.1. – Обнова савремених метропола

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  Специјалистичке академске студије: Курс САС_УО 1.1. - Обнова савремених метропола