УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Интерполација

  By Архитектонски факултет on 25/08/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Дарија Рашета Опис пројекта: Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима. Просторни оквир: сегмент блока у између улица Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове, Цара Уроша и Цинцар Јанкове.
 • Веза – Београд Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 27/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ВЕЗА - БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Тамара Мићовић Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа и афирмације контакта јавног простора Београда и Новог Београда. Место, карактер и форма везе се истражује као потенцијал истовремене граничности и безграничности "ничије територије".
 • Веза – Београд Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 27/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ВЕЗА - БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Снежана Крнић Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа и афирмације контакта јавног простора Београда и Новог Београда. Место, карактер и форма везе се истражује као потенцијал истовремене граничности и безграничности "ничије територије".
 • Веза – Београд Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 27/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ВЕЗА - БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Лука Павелка Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа и афирмације контакта јавног простора Београда и Новог Београда. Место, карактер и форма везе се истражује као потенцијал истовремене граничности и безграничности "ничије територије".
 • Концепти урбаног пејзажа : парк, хотел и отворени градски маркет

  By Архитектонски факултет on 06/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: КОНЦЕПТИ УРБАНОГ ПЕЈЗАЖА : ПАРК, ХОТЕЛ И ОТВОРЕНИ ГРАДСКИ МАРКЕТ Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Федор Јурић Опис пројекта: Урбани пејзаж је романтични концепт гледања на град као ликовну форму са особеностима које описују одређена урбана стања. Међутим, иза појма урбаног пејзажа се крије потреба разумевања града или барем садашњег стања урбаног окружења. Радом на програму и архитектури објеката, кроз призму урбаног фрагмента, објашњавамо шире одлике града а кроз анализу типологије, морфологије и структуре упознајемо нове концепте архитектуре урбаних поља. Догађај парка, хотела и маркета је отворена урбана минијатура из које се изводе концепти могуће будућности архитектуре града.
 • Град на ивици

  By Архитектонски факултет on 27/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ГРАД НА ИВИЦИ Наставник: др Милан Максимовић, доцент Студент: Христина Ћирковић Опис пројекта: Општи циљ задатка је истраживање потенцијала јавних градских садржаја (простори културе, рекреације, угоститељства, комерцијалних садржаја...) у активирању градског блока на ивици града.
 • Инкубатор+

  By Архитектонски факултет on 27/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ИНКУБАТОР+ Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Јована Михаиловић Опис пројекта: У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру која обједињује све заједничке потребе корисника. Боравак, рад, стваралаштво, са једне стране и потребе за заједничким изложбеним и продајним простором, простором за едукацију и заједничком логистиком (администрација, занатске радионице, магацини, смештај и сл.) представљају пројектантски изазов.
 • Dortyol (четири пута) – Активирање просторног потенцијала градског блока

  By Архитектонски факултет on 06/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: DORTYOL (ЧЕТИРИ ПУТА) - АКТИВИРАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА Наставник: др Александар Виденовић, доцент Студент: Јелена Ковачевић Опис пројекта: Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала простора градског блока. У окружењу историјског амбијента Дорћола у Београду, третира се у урбанистичко – архитектонском смислу један доњоградски блок, уоквирен главним везама са гребена ка Дунаву и секундарним подужним правцима...