УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Врачарска интервенција

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: Милош Комленић, доцент Студент: Ада Пакљанац На предметном блоку предложена је групна форма која умрежава шест једнотракта орјектације север-југ заједничким вертикалним језгрима стратешки постављеним између њих. На овај начин се добија динамична мрежа јавних простора од којих су мањи - јавнији приступни платои, док су већи и дужи намењени као зелени полујавни и приватни простори башти за станаре у приземљу.
 • Врачарска интервенција

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: Милош Комленић, доцент Студент: Милица Ћоћић Подиум са слободностојећим објектима као урбана форма, савладава терен у паду користећи каскадне платое на којима су постављени стамбени објекти тако да им спратност опада низ јужну падину.
 • Процеп

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент Студент: Нина Стевовић На подручју Врачара се, осим објеката који су настали као продукт инвеститорске градње, налазе и објекти јако лошег бонитета који нису безбедни за коришћење.
 • Врачарска интерполација

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент Студент: Николина Јешић Архитектонски апсурди Врачара постављају критичка питања архитектама који су ријешени да пројектују на његовој територији. Та мјешавина стилова и архитектонских израза на једном мјесту оставља афирмативан, али нејасан утисак простора који је изгубио идентитет и постао мјесто бројних сукоба и недоречености - у погледу стилова, функција које су заступљене, бонитета објеката.
 • Живот на галерији

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент Студент: Ненад Жујовић Истраживање кроз дизајн полази од препознавања наглашене морфологије терена као најизраженијег визуелног аспекта локације. Концепт се тако заснива на идеји имплементације платформи и њиховог раслојавања у односу на стамбени склоп.
 • МУЛТИПЛИКАЦИЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент Студент: Милица Вуловић Полазиште за Врачарску интервенцију се заснива на морфолошком истраживању локације и окружења, на чијим је основама дефинисан циљ повећања афирмативности предметне локације.
 • Становање у клубу као утопија

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Вања Кнежевић Пројекат настаје размишљањем о појму слободе. Нешто што је искрено даје могућност слободи. Простор који не поставља границе "различитостима'' већ обједињује оне који беже од истих.
 • Центар за децу и младе

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Јована Стефановић Сквотовање отвара питање јавног простора. Људи свих узраста имају потребу за својим простором; не само простором за живот, већ и јавним простором за игру, дружење и заједничке активности. Сквотери стварају аутономне просторе у којима преузимају контролу над својом свакодневицом.
 • Динамика продора светлости изражена кроз контрасте у контексту

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Јована Лучић Реч која описује задату локацију у погледу волуметрије објеката, стила, историјског настанка и спратности јесте контраст. Најизраженији аспект кроз који се јавља контраст јесте висинска разлика изђеђу објеката, која је највидљивија када су објекти знатно различитих висина постављени једни поред других.
 • Утицај контекста на редефинисање вишепородичног становања у градском блоку

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Алекса Ђорђевић Анализирањем локације је уочен велики број неактивних односно простора који су без функције ,било да су то простори делова партаја који су новоизграђени објекти вишепородичног становања одвојили од остатка парцеле и неправилно груписали или простори који су изгубили своју намену увођењем нове типологије становања уместо типологије једнопородичне куће која је раније у великој мери била заступљена на локацији и те простре држала уз себе као приватне.