УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Курс 9. – Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције

    By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
    4. семестар Циљ наставе је да се студенти упознају са пројектовањем као целовитим процесом: од идејног решења до главног пројекта, садржајем техничке документације у свим фазама пројектовања, елементима статичког прорачуна, елементима пројекта инсталација водовода и канализације, као и релевантном регулативом из ове области. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања, развијају вештину критичког и комплексног приступа у практичном подручју архитектонског пројектовања и оспособљавају се за тимски рад. Суштина задатка јесте симулација процеса усаглашавања различитих аспеката пројектантског приступа у решавању одређеног архитектонског проблема, као и креирање структуре прилагодљиве променама кроз њен животни циклус. Задатак има за циљ и усаглашавање и унапређивање различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.