УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Vizual-poziv-02-1920x960

АТС вас позива да доставите идејно решење знака (логотипа) АТС-а.

Знак (логотип) чине ликовни елементи и слова, повезани у јединствену целину помоћу које се остварује препознатљивост и оригиналност визуелног идентитета Акредитационог тела Србије

 

Услови конкурса:

Идејно решење знака (логоа)  треба да:

  1. Поред јединственог ликовног решења знака за визуелну комуникацију, садржи и скраћеницу „ATС“
  2. По могућству, симболизује један или више основних циљева акредитације у Републици Србији и преношење поруке о акредитацији: прихваћеност, усаглашеност, потврда квалитета, поверење у компететност, поуздано- испитано-проверено, унапређивање заштите живота, здравља и безбедности људи, животиња и биљака, као и заштите животне средине; побољшавање квалитета производа, процеса и услуга, њихова типизација, компатибилност и заменљивост; обезбеђивање јединствене техничке основе; развој и унапређивање производње и промета производа, извођења радова, односно вршења услуга кроз развој међународно усклађених стандарда ради ефикасног коришћења рада, материјала и енергије; унапређивање међународне трговине, спречавањем или отклањањем непотребних техничких препрека.
  3. Модеран дизајн, институционални изглед.

Идејно решење знака (логоа) потребно је доставити у боји и у црно-белој варијанти, на ћириличном и латиничном писму, у векторском формату (PDF), а опционо ради визуализације битмап формату (jpg., png. и сл.).

Учесници конкурса дужни су да уз своје радове приложе изјаву (у слободној форми) којом Акредитационом телу Србије преносе право на регистровање и трајно коришћење знака у случају да њихово идејно решење буде одабрано као знак АТС-а.

Учесници конкурса дужни су да уз своје радове приложе кратко образложење које садржи опис достављеног идејног решења.

Основни принципи креирања знака:

Принципи за стварање знака као његовог основног елемента су:

  • Оригиналност – Знак АТС-а мора се истицати својом оригиналношћу како би било могуће повезати и поистоветити оба појма и како би знак функционисао као репрезент АТС-а. За разлику од тога, ископирани, већ виђени знак одаје слику непрофесионалности и самим тим и неповерења.
  • Трајност – Добар знак мора да представља АТС дуги низ година, па стога и да поседује квалитет који није одређен тренутним трендовима (Ослањање на тренд условљава пролазност, а самим тим обезвређује и саму организацију и нарушава јој углед).
  • Примењеност – Знак мора бити применљив у различите сврхе – од меморандума, визит карти, факса, новинског огласа па све до интернета и других електронских облика.
  • Читљивост – Под овим појмом се подразумева да се може створити јасна веза између знака и АТС-а, он мора да осликава њен дух и елементарне принципе, али и да изазове позитивне емоције и добре асоцијације на суптилан начин, без непотребне буквалности у самом графичком изразу.
  • Боја – Избор боја знака и пратећих елемената мора бити пажљиво испланиран и промишљен – поред тога што „делују лепо”, боје могу да дају и дубљи смисао знаку, да га психолошки поткрепе и визуелно ојачају. Ради тога посебна пажња је посвећена систематизацији боја и њиховом деловању на посматрача. Koмбинација боја заставе Републике Србије (боје са тренутног лога АТС-а)

Употреба знака:

Знак АТС-а употребљава се: на табли са натписом назива АТС-а; на сертификатима ТОУ, сродним документима и другим публикацијама које објављује АТС у папирном и електронском облику; у заглављу штампаних докумената и докумената у електронском облику; на обрасцу службеног дописа (меморандуму) и другим обрасцима који се користе у АТС-у; на ковертама и друтим омотима за отправљање службених пошиљки; на фасциклама (мапама) и кесама за непосредно уручивање публикација и аката; на застави и стоној заставици АТС-а; у заглављу интернет презентације АТС-а; на службеним визит картама запослених; на предрачунима и рачунима које издаје АТС, а може се употребљавати и на другим предметима и медијима.

Избор и награда: 

Примљене радове ће оцењивати посебна комисија, а аутора достављеног идејног решења које буде изабрано као најбоље, АТС ће наградити новчаном наградом у износу од 80.000,00 динара НЕТО. Износ награде укључује откуп ауторских права.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која доставе своје радове најкасније до 25.09.2023. године, на следећу адресу: ats.konkurs@ulus.rs.