УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Screenshot 2023-09-08 at 07.02.54

Интердисциплинарне студије

Интердисциплинарне студије Универзитета уметности у Београду основане су 2001. године, као савремено конципиране студије у оквиру којих се школују студенти у домену вишемедијске уметности, дигиталне уметности, теорије уметности и медија и менаџмента у култури. Интердисциплинарне студије су настале из потребе за изучавањем савремених уметничких или теоријских области које излазе из оквира уобичајених уметничких и научних дисциплина. Студије се баве изучавањем нових уметничких и теоријских пракса повезујући изучавања на појединим факултетима.

Од свог оснивања интердисциплинарне студије су се убрзано развијале, подизале квалитет постдипломског образовања и представљале академски изазов за све већи број студената из земље и света.

Интердисциплинарне студије представљају значајну развојну активност Универзитета уметности којом се учвршћује повезаност универзитета и његових факултета, поспешује сарадња професора факултета уметности, као и стручњака из разних области.

Од самог оснивања ове студије су ишле у корак са кретањима и трендовима у домену високог образовања у Европи. Високо школство у Европи пролази кроз велике промене, а основни документ који је одредио циљеве трансформације широм Европе јесте Болоњска декларација. Од 2003. године, када је наша земља приступила Болоњском процесу, Интердисциплинарне студије су се флексибилно прилагођавале новом систему високог образовања. До 2006. године настава је у потпуности усаглашена са принципима Болоњског процеса, а тада је уписана и прва генерација студената чије ће дипломе бити прихваћене и на глобалном светском тржишту знања.

Професор Архитектонског факултета др Мариела Цветић је руководилац студијског програма докторских студија теорије уметности и медија.
Дан отворених врата и информације о студијима
петк, 8. септембар 2023 од 17:00 до 19:00, Косанчићев венац 29
https://www.arts.bg.ac.rs/dodjite-na-dan-otvorenih-vrata-uu-8-septembar-17-19-casova-kosancicev-venac-29/
Информације о упису: