УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

11 Trg Sv. Trojstva (oko 1906)

Град Сомбор позива све заинтересоване да учествују у конкурсу за дизајн- урбанистичко-архитектонском конкурсу за партерно уређење Трга Светог Тројства у Сомбору.  

 У складу са потребама грађана и тежњама Града Сомбора да се отворени јавни градски простор и садржаји који се организују у оквиру истог учине доступнијим, активнијим и атрактивнијим за различите групе корисника Град Сомбор расписује отворен, анкетни, једностепени, анонимни урбанистичко- архитектонски конкурс.  

Циљ је да се изабраним конкурсним решењима омогући функционалан, квалитетан и садржајно креативан боравак на отвореном јавном градском простору и уклапање у контекст постојећих објеката у непосредном окружењу имајући у виду културно-историјски значај и контекст предметног простора. 

 Дана 28.04.2023.год. Град Сомбор је објавио Позив за учешће на конкурсу за дизајн- урбанистичко архитектонском конкурсу за израду идејног решења партерног уређења Трга Светог Тројства у Сомбору. 

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица која задовољавају услове прописане конкурсном документацијом. 

Конкурсом је предвиђена једна прва награда у висини од 170.000,00 РСД и два откупа по 75.000,00 РСД у нето износу.  

 Конкурсну документацију заинтересовани могу преузети на сајту Града Сомбора:  https://www.sombor.rs/gradska-uprava/javne-nabavke-2/javne-nabavke-u-toku-sl-glasnik-rs-broj-91-2019/ 

Рок за подношење конкурсних радова је 23.06.2023. године до 11:00 часова. 

1_GRANICA KONKURSNOG OBUHVATA

IMG_20220914_125127_11