УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

AF - prijemni ispit - baner - WEB PRIJAVE

ПРВИ ДАН УПИСА: понедељак, 11. јул 2022. године

АМФИТЕАТАР АФ – 2.спрат

I ГРУПА: Сви кандидати са листа за афирмативне мере (лица са инвалидитетом, припадници ромске националне мањине) и кандидати рангирани од 1-40 места на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА.

 • У 9:00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивка 1 кандидата са листе афирмативних мера-лица са инвалидитетом, 1 кандидата са листе афирмативних мера-припадници ромске националне мањине и кандидата рангираних на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА у оквиру квоте за буџетске студенте, од места 1-40. Том приликом кандидати се изјашњавају о избору студијског програма (ОАСА или ИАСА) и добијају листић за упис на изабрани студијски програм (неопходан приликом уписа).
 • Од 9:30 до 10:30 попуњавање добијених формулара и уговора.
 • Од 9:30 до 11:30 сати, упис прозваних кандидата у аули на 2. спрату Архитектонског факултета.

II ГРУПА: кандидати рангирани од места 41-80 на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА.

 • У 11:00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивка кандидата рангираних на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА у оквиру квоте за буџетске студенте, од места 41-80. Том приликом кандидати се изјашњавају о избору студијског програма (ОАСА или ИАСА) и добијају листић за упис на изабрани студијски програм (неопходан приликом уписа).
 • Од 11:30 до 12:30 попуњавање добијених формулара и уговора.
 • Од 11:30 до 13:30 сати, упис прозваних кандидата у аули на 2. спрату Архитектонског факултета.

III ГРУПА: кандидати рангирани од места 81-120 на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА

 • У 14:00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивка кандидата рангираних на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА у оквиру квоте за буџетске студенте, од места 81-120. Том приликом кандидати се изјашњавају о избору студијског програма (ОАСА или ИАСА) и добијају листић за упис на изабрани студијски програм (неопходан приликом уписа).
 • Од 14:30 до 15:30 попуњавање добијених формулара и уговора.
 • Од 14:30 до 16:30 сати, упис прозваних кандидата у аули на 2. спрату Архитектонског факултета.

IV ГРУПА: кандидати рангирани од места 121-160 на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА.

 • У 16:00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивка кандидата рангираних на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА у оквиру квоте за буџетске студенте, од места 121-160. Том приликом кандидати се изјашњавају о избору студијског програма (ОАСА или ИАСА) и добијају листић за упис на изабрани студијски програм (неопходан приликом уписа).
 • Од 16:30 до 17:30 попуњавање добијених формулара и уговора.
 • Од 16:30 до 18:30 сати, упис прозваних кандидата у аули на 2. спрату Архитектонског факултета.

ДРУГИ ДАН УПИСА: уторак, 12. јул 2022. године

АМФИТЕАТАР АФ – 2.спрат

I ГРУПА: кандидати рангирани од места 161-200 на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА (осим кандидата са редним бројем пријаве 354 (ранг 182) – већ искоришћено право на финансирање из буџета).

 • У 10:00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивка кандидата рангираних на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА у оквиру квоте за буџетске студенте, од места 161-200. Том приликом кандидати се изјашњавају о избору студијског програма (ОАСА или ИАСА) и добијају листић за упис на изабрани студијски програм (неопходан приликом уписа).
 • Од 10:30 до 11:30 попуњавање добијених формулара и уговора.
 • Од 10:30 до 12:30 сати, упис прозваних кандидата у аули на 2. спрату Архитектонског факултета. 

II ГРУПА: кандидати са рангом до 201 (укључујући и 201, дупли ранг) неуписани у претходним терминима и кандидати рангирани од места 203-240 (укључујући и 240, троструки ранг) на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА.

 • У 12:00 сати,у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање кандидата до попуне буџетских места на оба студијска програма. Прозивање почиње од НАЈБОЉЕ ПЛАСИРАНОГ НЕУПИСАНОГ кандидата па до кандидата који су се рангирали до 240. ранга. После попуне буџетских места, наставља се са прозивањем кандидата за попуну самофинансирајућих места. Том приликом кандидати се изјашњавају о избору студијског програма (ОАСА или ИАСА) и добијају листић за упис на изабрани студијски програм (неопходан приликом уписа).
 • Од 12:30 до 13:30 попуњавање добијених формулара и уговора.
 • Од 13:00 до 17:00 сати, упис прозваних кандидата у аули на 2. спрату Архитектонског факултета.

ТРЕЋИ ДАН УПИСА: среда, 13. јул 2022. године

АМФИТЕАТАР ГРФ – број 225 – 2.спрат

КАНДИДАТИ: сви неуписани кандидати до ранга 240 и кандидати од места 241-302 (укључујући и 302, дупли ранг) на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА

 • У 10:00 сати,у амфитеатру Грађевинског факултета, прозивање почиње од НАЈБОЉЕ ПЛАСИРАНОГ НЕУПИСАНОГ кандидата па до кандидата који су се рангирали до 302. ранга. Наставља се са прозивањем кандидата за попуну самофинансирајућих места. Том приликом кандидати се изјашњавају о избору студијског програма (ОАСА или ИАСА) и добијају листић за упис на изабрани студијски програм (неопходан приликом уписа).

Кандидати који су стекли право на упис, а не упишу се у терминима од 11. до 13. јула 2022. године, ГУБЕ ТО ПРАВО и Факултет ће у четвртак, 14. јула 2022. године, у 10 сати, на њихово место уписати, путем прозивања, кандидате према редоследу на коначној ранг листи, а до попуњавања квоте за упис на оба студијска програма.

 • Од 10:30 до 12:30 попуњавање добијених формулара и уговора.
 • Од 12:30 до 15:00 сати, упис прозваних кандидата у аули на 2. спрату Архитектонског факултета.

ЧЕТВРТИ ДАН УПИСА: четвртак, 14. јул 2022. године

АМФИТЕАТАР АФ – 2.спрат

КАНДИДАТИ: кандидати са рангом од 304 навише

 • У 10:00 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање за кандидате према редоследу на коначним ранг листама ОАСА и ИАСА, почевши од ранга 304, а до попуњавања квоте за упис на оба студијска програма. Кандидати који нису присутни на прозивци ЋЕ БИТИ ПРЕСКОЧЕНИ и биће уписан први следећи кандидат који је присутан. Том приликом кандидати се изјашњавају о избору студијског програма (ОАСА или ИАСА) и добијају листић за упис на изабрани студијски програм (неопходан приликом уписа).
 • Од 10:30 до 11:30 попуњавање добијених формулара и уговора.
 • Од 12:30 до 15:30 сати, упис прозваних кандидата у аули на 2. спрату Архитектонског факултета.