УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Студентски пројекти Ревитализације сеоског Задружног дома – Дејан, Власотинце, настали у оквиру Изборног предмета 3 – Јавни садржаји у руралним подручјима

Изложба је први пут одржана од 14–20. јуна 2022. у Галерији Културног центра у Власотинцу

Аутори изложбе: в. проф. др Александар Виденовић и др Милош Аранђеловић

1

2

Изложбу чине одабрана 24 пројекта студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду, који су у оквиру Изборног предмета 3 – Јавни садржаји у руралним подручјима (наставник в.проф. др Александар Виденовић и сарадник др Милош Аранђеловић) на Мастер и Интегрисаним академским студијама архитектуре, добили задатак да у селу Дејан у општини Власотинце, креирају своје идеје будућег програмског архитектонско – урбанистичког решења реконструкције, адаптације постојећих простора и доградње – формирања нових програма на простору некадашњег Задружног дома. Основна замисао била је генерисана ставом да студенте треба ослободити одређених баријера које се тичу имовинско – правних и других затечених односа, и усмерити их на онај креативни део пројектовања који треба да резултира новим виђењима јавних садржаја у савременом друштвеном контексту.

3

4

Задатак који је постављен студентима, представља истраживање модела пренамене, потпуне или делимичне реконструкције реалног Задружног дома у конкретном насељу, као парадигме статуса јавних грађевина у селима и слике општег социо – просторног стања у руралним подручјима Србије. Суштина истраживања није се уско сводила на налажење коначног решења које би решило судбину овог објекта, већ на широко преиспитивање уврежених ставова и откривање виђења млађих генерација о приступу уређењу природних и створених вредности у селима и њиховим центрима, имајући у виду чињеницу да ће се не мали број студената у будућој пракси сретати са сличним проблемима, односно да рурални амбијенти не би требало да им буду непознаница.

5

6

На идејним пројектима презентованим овом изложбом, уочљиво је да изградња нових објеката у селима није увек неопходна. Могућа је и реконструкција или адаптација грађевина које би промениле првобитну или обогатиле и осавремениле претходне намене. Најчешћа су прилагођавања потребама туристичко – услужне понуде. Универзално у свим студентским истраживањима јесте сазнање да су овакви простори препознати као будућа обележја и реперне тачке развоја, које треба да допринесу културном миљеу и привредној активности у селима, односно интеракцији природних и створених вредности и њиховом тржишном и домаћинском искоришћењу.

7

8

Планирају се даље поставке изложбе на различитим локацијама, имајући у виду актуелност теме и практичну вредност идеја које презентује. У том смислу изложбу прати рецензирана каталошка монографија Јавно у руралном: Реафирмација (Ревитализација сеоског Задружног дома – Дејан, Власотинце), аутора др Александра Виденовића и др Милоша Аранђеловића.

9

10