УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Студенти прве године Мастер академских студија и четврте године Интегрисаних академских студија Универзитета у Београду, Архитектонског факултета на предмету Студио М01А, односно М05, под менторством професора Ивана Рашковића и асистента Милоша Костића, остварили су изузетне резултате у оквиру интернационалног студентског конкурса TRANSFARM – Symbiotic Design for Productive Territories – након што је свих 16 пројеката из студија селектовано у ужи избор у финалном исходу конкурса освојене су три главне награде. Конкурс је организован у оквиру УНИ (https://uni.xyz/) платформе која пружа подршку младим професионалцима широм света да се афирмишу кроз конкурсну праксу, а архитектонским школама да своје курикулуме повежу са актуелним конкурсима и на тај начин додатно подстакну критичко размишљање, тимски рад и компетативност.

У току јесењег семестра академске 2020/2021. године, на предмету Студио М01А (МАСА-А), односно М05А (ИАСА), предмет рада и локација били су дефинисани у складу са конкурсним расписом, чији је циљ истраживање холистичких архитектонских типологија, као оквира за грађење комплексних односа између пејзажа, са једне стране, и човека, машина, животиња, биљака, производње енергије и складиштења са друге. Оквир конкурсног задатка је био конципиран тако да се кроз критичку анализу и рад на конкурсном пројекту заузму теоријске и пројектантске позиције према временској, друштвеној, културолошкој и историјској слојевитости култивације и урбанизације шире територије.

 

Више о самом конкурсу и награђеним радовима можете видети на следећем линку:

https://uni.xyz/competitions/transform/entries

 

У наставку дајемо приказ награђених пројеката и честитамо свим награђеним студентима и њиховим менторима!

Winner

Дуња Дедић
Coaliving: A new post-mining agricultural typology

Циљ пројекта је да успостави приступачан пољопривредни модел, како у материјализацији, тако и у програмским одредницама. Уместо да се заснива на пољопривреди, он испитује како прерада сирових производа у малим размерама може бити финансијски самоодржива, обзиром да се сиромаштво све више повец́ава у малим пољопривредним заједницама.

The project aims to set an affordable agricultural model, both in its materialization, and its programmatic outline. Rather than being based on farming, it interrogates how the processing of raw produce on a small scale can be financially self-sustaining, as poverty is ever-increasing with small farming communities.

Dunja Dedić

People's Choice Award

Јована Лучић

DEEP BLUE

 

Овај пројекат се бави иновативним хибридним пољопривредним и урбаним типологијама у природном пределу. Методе природног пречишћавања воде коришћењем одрживог екосистема подстичу третман загађене воде док протиче кроз локацију и на тај начин успостављају нову парадигму у савременој пољопривреди.

 

This project brings innovative hybrid agricultural and urban typologies to the natural landscape. Methods of natural water purification using a sustainable ecosystem encourage the treatment of heavily polluted water as it flows through the site and establishes a new paradigm for modern agricultural life.

Jovana Lučić

Institutional Excellence Award

Ненад Павловић

All that is solid melts into air

 

Истраживање вођено дизајном даје одговор на савремени изазов који представља технолошки крсташки поход на село. Пројекат има за циљ да помири два главна домена, јавни и приватни. Водећи имплус за пројектовање је изведен из типичне сеоске куће у Војводини.

 

This research led design frames a response to a contemporary challenge posed by technological crusade of the countryside. The design aims to reconcile two main domains, public and private. The main influence was derived from a typical country house in Vojvodina.

Izometrija copy

Editor's Choice

Катарина Влашковић

Mother river

 

Климатске промене су већ дуго пристуне и утичу на квалитет животне средине и читавог живог света. Директне последице климатских промена могу да изазову значајне проблеме у области пољопривреде и зато овај пројекат разматра климатски прилагодљив систем како би се наставила производња хране.

 

Climate change has been present for a long time and affects the environment and the entire living world. The direct consequences of climate change can cause significant problems and that is why this project is considering a climate adaptable system in order to continue food production.

Katarina Vlašković

Даница Петровић

Kukuriku city

 

Пројекат пољопривредног самоодрживог града који се састоји од фарми живине, инсеката и слепих мишева, чиме се развија специфичан екосистем. Циљ му је сакупити сав органски отпад који стварају становници фарме и претворити га у топлотну и електричну енергију уз помоћ постројења за биогас.

 

The project of agricultural self – sustainable city that consists of chicken, worm and bat farms. It aims to collect all the organic waste generated by the inhabitants of the farm and waste generated from the feces of chickens and bats and convert it into heat and electricity with the help of biogas plant.

Danica Petrović

Маја Савић

feed:back

 

Пројекат мења начин на који размишљамо о отпаду од хране и пружа алтернативна решења за савремене проблеме.

 

The project changes the way we think about food waste and provides alternative solutions to contemporary problems.

Maja Savić

Реља Петровић

AXIS MUNDI

 

Будући заштитник шума

 

Future Forest Protector

Relja Petrović

 

Филип Поповић

Fishnest

 

Пројекат истражује концепт регенеративне и самоодрживе фарме смештене у природном окружењу.

 

The Project explores the concept of a regenerative and self-sustainable farm set in a natural environment.

Filip Popović

 

Нина Стевовић

COAST GUARDS

 

Како смањити штету узроковану водостајем реке? Како се прилагодити природним променама?

 

How to reduce damage caused by the river’s water level? How to adapt to natural changes?

Nina Stevović

 

Милица Ћоћић

B.A.L.E.

 

Проналажење равнотеже између људи и природе, производње и живота на модерној фарми.

 

Finding a balance between people and nature, production and life on a modern farm.

Milica Ćoćić

 

Преосталих шест студената остварили су сјајне резултате ушавши у ужи круг конкурса, где су показали велику преданост и изванредне вештине на својим радовима:

Катарина Миловановић – Agro Vault,

Михајло Неимаревић – Windcatchers,

Алекса Ђорђевић – THE NEW RAW,

Уна Обрадовић – bE-hive,

Mpendulo Shongwe – TRANSFARM,

Миња Глигоријевић– Pool land.