УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

17/12/2020

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат  бр. 02-11/1-27  од 14.12.2020.г. Комисије  за избор сарадника за ужу научну област:  Урбанизамстављаа на увид јавности. Комисија предлаже да се др Јелена Марић, маст.инж.арх., изабере у звање асистента са докторатом, на Департману за урбанизам,  за наведену област. Реферат Комисије налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210), као и на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисије налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210),  као и на веб-страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

 

Реферат Комисијe за избор у звање асистента са докторатом на Департману за урбанизам – др Јелена Марић, маст.инж.арх.