УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

08/09/2020

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,

Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат бр. 02-11/1-18 од 04.09.2020.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-18.1 од 04.09.2020.г. Комисије  за избор наставника за ужу научну област:  Урбанизамстављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Јелена Живковић, дипл.инж.арх, изабере у звање ванредног професора, на Департману за урбанизам,  за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) као и на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступни су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Јелена Живковић Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Јелена Живковић