УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

PT2020 конференција се одржава 29-30. октобра 2020. у онлајн варијанти.

Конференција испитује како се образују и представљају знања о технологијама и животној средини, као и етичка разматрања и могуће ризике, развојна решења, експертизу и разговор у односу на један од будућих развојних концепција – града прилагођеног будућим изазовима.

У корак са технологијама ради одговорног деловања у урбаном окружењу је водећа идеја-мотив конференције. Коришћењем одговарајућих технологија и кроз мултидисциплинарни приступ, могу се осигурати одговорни приступи и дугорочна решења за тренутне и будуће друштвене потребе. У складу са тим програм конференције и истраживање заснивају се на знању из неколико академских дисциплина: архитектуре, инжењерства и других техничких наука, уметности и друштвених наука.

Основни задаци конференције су постављени у намери да се одговори на:

 • одговоран град,
 • одговорне методологије и приступи,
 • планерске и пројектне стратегије које омогућавају укључивање грађана,
 • мултидисциплинарна сарадња на разним научним областима у циљу развоја одговорног града,
 • сарадња у архитектонском пројектовању и сродним уметностима,
 • коришћење будућих технологија

 

Узимајући у обзир циљеве и задатке конференције, ми желимо да истражујемо и разумемо критички аспект значаја и улоге технологија у дизајну и да створимо прилагодљиви град кроз следеће домене:

 • Слика, идентитет и квалитет места
 • Нове методе, технологије и апликације у стваралаштву, кодизајну и копродукцији,
 • Архитектонско пројектовање и нове технологије изградње
 • Грађевинске конструкције и материјали
 • Урбана рециклажа
 • Заштита културних добара
 • Пејзажна архитектура, природна баштина и решења заснована на природи
 • Урбана мобилност, решења у саобраћају и кретању
 • Оснаживање грађана, урбана партиципација и одговорни градови
 • Наслеђе, туризам и дунавски регион
 • Просторни развој
 • Побољшање здравља и добробити