УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор у истраживачко и научно звање

19/11/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се  др Јелена Брајковић, маст.инж.арх., изабере у звање научни сарадник.

Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.

Извештај Комисије за избор у научни сарадник – др Јелена Брајковић, маст.инж.арх.