УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

25/10/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се се Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, стављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Ненад Шекуларац,  дипл.инж.арх, изабере у звање редовног професора, на Департману за архитектонске технологије, за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата Комисије налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање редовног професора на Департману за архитектонске технологије: др Ненад Шекуларац,  дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање редовног професора на Департману за архитектонске технологије: др Ненад Шекуларац,  дипл.инж.арх.