УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

27/09/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се се Реферат и Сажетак реферата Комисије за избор наставника за ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Мирјана Ротер Благојевић,  дипл.инж.арх изабере у звање редовног професора, на Департману за архитектуру, за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање редовног професора на Департману за архитектуру: др Мирјана Ротер Благојевић, дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање редовног професора на Департману за архитектуру: др Мирјана Ротер Благојевић, дипл.инж.арх.