УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Nagrade_RR_2018

Званични распис конкурса: http://www.ulupuds.org.rs/nagrada-ranko-radovic/

УЛУПУДС – Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као Оснивач, и
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Факултет техничких наука Нови Сад – Департман за архитектуру и урбанизам Институт за архитектуру и урбанизам Србије
Задужбина Илије Милосављевића Коларца
Урбанистички завод Београда
Wienerberger д.о.о. Кањижа
Инжењерска комора Србије
Радио-телевизија Србије, као Суоснивачи,

ОБЈАВЉУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ
К О Н К У Р С
За доделу НАГРАДЕ РАНКО РАДОВИЋ 2018

НАГРАДА је основана са циљем да подстиче, развија и афирмише критичко-теоријску мисао у области архитектуре и архитектонско стваралаштво.

ОДБОР за доделу Награде Ранко Радовић чине представници Оснивача и по један представник Суоснивача и то:
Бранислав Митровић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС (председник)
Драгана Палавестра, дипл. ист. ум. – УЛУПУДС
проф. Зоран Булајић, дипл.арх.ун.прост. – УЛУПУДС
др Ирена Шентевска, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС
др Александра Ступар, дипл. инж. арх. ванредни професор – Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
проф. др Милена Кркљеш, дипл. инж. арх. – ФТН у Новом Саду, Департман за архитектуру и урбанизам
проф. др Марија Максин, дипл. инж. арх. – ИАУС, Београд
Ксенија Шпадијер Туфегџић, дипл. социолог – Задужбина Илије Милосављевића Коларца
Ана Граовац, дипл. инж. арх. – Урбанистички завод Београда
др Жаклина Глигоријевић, дипл. инж. арх. – Инжењерска комора Србије
Данијела Пурешевић, дипл. ист. ум. – Радио – телевизија Србије
др Мирјана Поповић Радовић – представник породице, супруга проф. др Ранка Радовића

На основу ПРАВИЛНИКА о додели Награде Ранко Радовић који је донео Оснивач, именовани су чланови три жирија за три категорије Награде, која се додељује за:

  1. КРИТИЧКО-ТЕОРИЈСКЕ ТЕКСТОВЕ О АРХИТЕКТУРИ објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште
  2. РЕАЛИЗОВАНО АРХИТЕКТОНСКО ДЕЛО довршено у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде
  3. ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ЕМИСИЈЕ, ИЗЛОЖБЕ или МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ реализоване у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде

Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења, струковне организације, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља.

Конкурс је расписан у складу са ПРАВИЛНИКОМ Награде Ранко Радовић и почиње да тече од понедељка, 03.09.2018. године а завршава се 15.10.2018. године.

Жири Награде Ранко Радовић 2018:

КАТЕГОРИЈА 1
проф. др Милица Костреш (председник)
дипл. инж. арх.
проф. др Александар Кадијевић
историчар уметности
проф. др Милан Ракочевић
дипл. инж. арх.
др Александар Станичић
теоретичар и критичар архитектуре
Љиљана Ћинкул
историчар уметности
КАТЕГОРИЈА 2
Мустафа Мусић (председник)
дипл. инж. арх.
проф. др Петар Арсић
дипл. инж. арх.
доц. др Марко Тодоров
дипл. инж. арх.
Јован Митровић
дипл. инж. арх.
Милан Димитријевић
дипл. инж. арх.
КАТЕГОРИЈА 3
Снежана Ристић (председник)
дипл.инж.арх, уредница редакције за културу Радио Београда 2
проф. др Оливер Томић
историчар уметности
др Милан Попадић
ванредни професор, историчар уметности
доц. др Ивана Мишкељин
дипл. инж. арх.
Бојана Андрић
драматург, историчар ТВ Србије, публицист

Начин достављања КОНКУРСНИХ РАДОВА:

КАТЕГОРИЈА 1
• оригинални материјал (доставити 3 примерка за Жири и 1 примерак за потребе изложбе и архиву, 3 примерка књиге ће бити враћена ауторима)
• CD са насловном страном рада и личну фотографију (у резолуциији за штампу)

КАТЕГОРИЈА 2
• фотографије и цртеже на плакату 40 x 100 cm (вертикално), каширано на картон-пени 5mm.
Плакат ће се користити за жирирање и заједничку изложбу свих приспелих радова. Упутство за формирање плаката и темплате можете преузети са http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm
• CD са илустрацијама објекта (као додатни материјал за Жири) и личном фотографијом
(доставити 5 примерака за сваког члана жирија)

КАТЕГОРИЈА Ž3
• фотографије, илустрације, цртеже на плакату 40×100 cm (вертикално), каширано на картон-пени 5mm.
Плакат ће се користити за жирирање и заједничку изложбу свих приспелих радова. Упутство за формирање плаката и темплате можете преузети са http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm
• материјал на CD или DVD (доставити 5 примерака за сваког члана жирија) и личну фотографију

Награда се додељује 21. децембра 2018. године и састоји се од: Плакете • Повеље • Новчаног износа


Пријављивање:
Правилник Награде Ранко Радовић, елементи конкурса и електронски формулар за пријаву на конкурс за доделу На-граде Ранко Радовић налазе се на wеб адреси: http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Конкурсни радови се достављају на адресу:
Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС,
адреса: Теразије 26/II, 11000 Београд, Србија, Поштански фах 87, ПАК 106806,
тел: 2688-721,
e-mail: ulupuds@beotel.net, admin@ulupuds.org.rs, са назнаком ЗА НАГРАДУ РАНКО РАДОВИЋ 2018.

Трошкове слања радова сноси сам аутор. Конкурсни материјал се не враћа.

Како би се избегли проблеми са царином, за радове који се шаљу из иностранства, молимо да се на пошиљкама напише следеће: Адм. пошта без вредности/Sample without value.

Крајњи рок за пријем радова је 15.10.2018. године.

Изложба:
Учесници конкурса ће бити презентовани на заједничкој изложби свих приспелих радова која ће бити отворена у Задужбини Илије Милосављевића Коларца, у Музичкој галерији, на дан доделе Награде 21. децембра 2018. године. Током маја 2019. године изложба ће бити одржана на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Каталог:
Учесници конкурса пријавом потврђују своју сагласност да им рад буде изложен на заједничкој изложби свих приспелих радова на којој ће бити истакнути добитници Награде. Сви излагачи имају право на по један примерак каталога који могу преузети на дан доделе Награде. Трошкове накнадног слања каталога поштом сноси сам аутор.

Покровитељ Награде Ранко Радовић:
Министарство културе и информисања Републике Србије

RR_Konkurs14_logo_o