УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

17/08/2017

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат и Сажетак  Комисије за избор наставника за ужу научну област: Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, ставља на увид јавности.

Комисија предлаже да се др Ненад Шекуларац, дипл.инж.арх, изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектонске технологије, за наведену област. Реферат  Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора на Департману за архитектонске технологије: др Ненад Шекуларац, дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора на Департману за архитектонске технологије: др Ненад Шекуларац, дипл.инж.арх.