УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

09/02/2017

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом ”Трансформација предеоне структуре у процесу развоја територије града: Београд друге половине XX века” Наташе Јанковић, маст.инж.арх, доступне јавности у електронској верзији на интернет страници а у штампаном облику у библиотеци факултета, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: ”Трансформација предеоне структуре у процесу развоја територије града: Београд друге половине XX века” Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: ”Трансформација предеоне структуре у процесу развоја територије града: Београд друге половине XX века”