УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

25/08/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, ставља на увид јавности.

Комисија предлаже да се мр Милан Вујовић, дипл.инж.арх, изабере у звање редовног професора, на Департману за архитектуру, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба стручно-уметничких остварења кандидата мр Милана Вујовића, дипл.инж.арх, биће отворена у петак, 02. септембра 2016. године, у 19,00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 08. септембра 2016. године.