УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

21/07/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом ”Примена дрвета у стамбеној архитектури Босне и Херцеговине са становишта еколошке исправности зграда” мр Драгице Арнаутовић Аксић, дипл.инж.арх. доступне јавности у електронској верзији на интернет страници а у штампаном облику у канцеларији 204, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: ”Примена дрвета у стамбеној архитектури Босне и Херцеговине са становишта еколошке исправности зграда” Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: ”Примена дрвета у стамбеној архитектури Босне и Херцеговине са становишта еколошке исправности зграда”