УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Subotica_Ul_Sandora_Petefija-opt

Захваљујући индустријализацији, Суботица се развила и изградила у модеран средњоевропски град крајем 19. и почетком 20. века. Тадашњи богати грађани-земљопоседници, индустријалци, занатлије и трговци градили су модерне грађевине по узору на Будимпешту и Беч. Касније је у град продирала архитектура и других европских центара попут Минхена, Париза и Лондона. Данас у оквиру заштићеног градског језгра Града Суботице доминирају грађевине грађене у стилу сецесије, неоренесансе, неоготике, необарока, неокласицизма и модерне.

Градња објекта обухваћена овим конкурсом реализоваће се на парцели у заштићеном градском језгру у улици Шандора Петефија бр. 3 и 5, а између зграда Гимназије подигнуте 1895. године према пројекту чувеног Ференца Рајхла у духу барока која представља значајно непокретно културно добро града с једне стране, и зграде Поликлинике, такође заштићеног објекта, једног од најлепших примера објеката насталих између два Светска рата, с друге стране.

Са урбанистичког аспекта мора се водити рачуна о чињеници да се ради о објекту који се мора уклопити у регулациону и грађевинску линију улице. Намена објекта је стамбено-пословна зграда, као и већина објеката у градском језгру. Објекат се налази на једној од веома значајних локација центра града, мали трг испред омогућава његову сагледивост из свих праваца, те је још један од важних репера приликом пројектовања.

У обликовању архитектуре фасаде мора се водити рачуна о културном и архитектонском наслеђу заштићеног градског језгра Суботице. Фасада, међутим, не сме да буде копија, односно пастиш неког од историјских стилова већ савремен, аутентичан, адекватан и комплексан архитектонски одговор на ужи и шири контекст будућег објекта.

На фасади предвидети савремене материјале, квалитетне и атестиране. Водити рачуна о томе да, без обзира на утицај атмосфералија, грађевински елементи и материјали задрже непромењен изглед објекта.

Gimnazija-u-Subotici

Прва граматикална гимназија на овим просторима, основана је 1747. године. Крајем 19. века наменску, необарокну зграду гимназије пројектовао је Ференц Рајхл. У њој се налази спомен соба посвећена, једном од највећих мађарских писаца, Деже Косолањију – чија је ово уједно и родна кућа.

Грађевинска компанија DG Company д.о.о., Беле Габрића 23/23, Суботица, Србија, расписује

КОНКУРС
ЗА АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ ЗА БУДУЋИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
П+2+ПК – П+3+ПК У СУБОТИЦИ, У УЛИЦИ ШАНДОРА ПЕТЕФИЈА БР. 3 И 5.

1. СВРХА И ЦИЉ КОНКУРСА
Сврха и циљ конкурса је израда архитектонског решења уличне фасаде за будући стамбено-пословни објекат П+2+ПК – П+3+ПК у Суботици, у улици Шандора Петефија бр. 3 и 5, односно да се између више предложених решења добије најквалитетније, којим се обезбеђује заједнички интерес и афирмација струке и Расписивача.

2. ОПИС И ЗАДАТАК КОНКУРСА
Израда архитектонског решења за фасаду са свим елементима који се захтевају програмом и пројектним задатком овог Конкурса.

3. КАРАКТЕР КОНКУРСА
– по врсти, Конкурс је отворен;
– према задатку, Конкурс је идејни;
– по облику, Конкурс је једностепени.

4. УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу имају појединци, групе (ауторски тим) или привредна друштва без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине. Аутори радова морају бити стручна лица из области архитектуре, грађевинарства и дизајна или студенти наведених струка.

5. САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ РАДА И ТЕХНИЧКО-ОБЛИКОВНА ОПРЕМА
Језици конкурса су енглески и српски.
Учесници Конкурса су обавезни да дају следеће прилоге:
А. Конкурсни елаборат (А4 формат);
Б. Графички прилози на потребном броју листова 70х100цм;
Ц. ЦД или ДВД;
Д. Опрема рада.

… Опширније: Распис конкурса.ПДФ

6. ПРОГРАМ И ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК КОНКУРСА
У складу са поводом и циљем, овим Конкурсом се од учесника захтева да се придржавају следећих принципа (критеријума):
– Програм и пројектантска решења морају бити препознатљива, треба да рефлектују дух града, да истакну урбане специфичности и да буду прихваћена од стране локалне заједнице и корисника као саставни део њихових вредности из аспекта просторне и друштвене специфичности самог места,
– Програмом и пројектантским решењима потребно је афирмисати концепт одрживости, како еколошке, тако и енергетске, економске, те лаку и финансијски рационалну експлоатацију и одржавање.
– Пројектована фасада мора да има карактеристике које испуњавају критеријуме за сврставање објекта у „Б“ енергетски разред.

… Опширније: Распис конкурса.ПДФ

7. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОНКУРСА
Конкурсна документација се може преузети са сајта Расписивача, Грађевинске компаније DG Company, на адреси: http://www.dgcompany.rs/konkurs/

Конкурсни материјал садржи (у дигиталном облику):
– Распис конкурса
– Формулар: Аутор
– Формулар: Адреса за поврат рада / Изјава о начину учешћа на изложби
– Распис конкурса са програмом и пројектним задатком
– Геодетске подлоге (основа парцеле са околним објектима и приказ уличног фронта са фасадама Гимназије и Поликлинике) у .dwg формату
– Фотографски снимци уличног фронта у ЈПЕГ формату.
– Основе
– Карактеристичне пресеке
– Фотографије
– Основне информације о граду доступне на http://www.visitsubotica.rs/

8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА КОНКУРСНОГ РАДА – ПРЕДАЈА РАДА
Учесници конкурса своје радове предају са назнаком: ”ЗА АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ ЗА БУДУЋИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У СУБОТИЦИ, У УЛИЦИ ШАНДОРА ПЕТЕФИЈА БР. 3 И 5.”

Рад предати најкасније до 15.4.2016. године на један од следећих начина:
1. Лично: у просторијама DG Company д.о.о Беле Габрића 23/23, 24000 Суботица
2. Поштом: на исту адресу
3. Електронски: на адресу dgcompetition2016@gmail.com (у случају електронског слања прилози треба да су спремни за штампу на формат 100×70 цм)

9. РОКОВИ
Конкурс почиње да тече од 15.2.2016. године и отворен је 60 дана. Обавезна је пријава учешћа на конкурсу у виду е-маила. Пријава треба да садржи име/имена учесника и адресу. Пријава, као и евентуална додатна питања слати на dgcompetition2016@gmail.com.

Рок за пријаву на конкурс је 1.4.2016.

Учесници могу поставити питања у вези са овим конкурсом најкасније до 2.4.2016. године.

Одговор Жирија и инвеститора на постављена питања, спроводилац ће послати свим учесницима најкасније у року од 3 дана од дана постављања питања године електронском поштом.

Крајњи рок за предају радова је 15.4.2016. године.

Рок завршетка рада Жирија је 30 дана по затварању конкурса.
Објављивање резултата конкурса као и награђених и откупљених радова уследиће у року од 15 дана од дана одлуке Жирија објављивањем на сајту расписивача. У склопу објаве резултата пружиће се и обавештење о изложби конкурсних радова (термин, локација).

На изложби ће бити представљени сви радови са именом или без имена аутора, у зависности од њиховог опредељења.

10. НАГРАДЕ И ОТКУПИ
Расписивач је за овај конкурс предвидео наградни фонд у износу од 6.500,00 евра у нето износу, односно следеће награде и откупе:
1. награда: 3.000,00 ЕУР
2. награда: 1.500,00 ЕУР
3. награда: 1.000,00 ЕУР
два откупа по 500,00 ЕУР
УКУПНО: 6.500,00 ЕУР

Сви учесници равноправно конкуришу за награде на Конкурсу. За поделу планираног наградног фонда је услов најмање десет (двоструки број од броја награда и откупа) пристиглих радова који испуњавају услове конкурса. У супротном, жири ће пропорционално смањити фонд награде односно број откупа. У оквиру предвиђеног наградног фонда, жири може доделити једну прву награду, а након доделе прве награде Жири може да додели више једнако вредних награда.

Расписивач се обавезује да ће исплату за награђене конкурсне радове извршити према одлуци Жирија, а у складу са овим Расписом конкурса у року од 30 дана од дана доношења одлуке од стране Жирија.

11. ЖИРИ
Жири који оцењује радове на основу расписа Конкурса, опште признатих правила струке, и свог личног професионалног убеђења, чине архитекте и грађевински инжењери одређени од стране Расписивача.

… О свему опширније прочитајте на сајту Расписивача, Грађевинске компаније DG Company, на адреси: http://www.dgcompany.rs/konkurs/

Poliklinika-u-Subotici

Зграда Поликлинике, Суботица