УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

03/02/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор два сарадника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско кнструктерство, ставља на увид јавности.

Комисија предлаже да се Неда Џомбић, маст.инж.арх, и Милош Манески, дипл.грађ.инж, изаберу у звање асистента, на Департману за архитектонске технологије за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступна је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.