УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М9 – Мастер пројекат

Обавештење

Предмет:

Модул М9 – Мастер пројекат: Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат

Радионица „Мој портфолио“ ће бити одржана у среду, 14. маја, у оквиру М9 студија.

Студенти су у обавези да до заказаног термина радионице комплетирају и припреме елаборате положених предмета из предходног зимског семестра који улазе у састав портфолија.