УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Јавна набавка бр.6/2014

08/05/2014

Предмет: јавна набавка услуга
Број јавне набавке: 6/2014
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Информације у вези са јавном набавком бр.6/2014 можете наћи овде:

  • Измењена конкурсна документација_01 (09.05.2014)
    У конкурсној документацији, измена на страници 6., поглавље 1.2 – додатни услови, ставка 2) – кадровски капацитет и ставка 3) – технички капацитет и измена на страници 8. – Образац изјаве, тачка 6. под 2) – кадровски капацитет и под 3) – технички капацитет