УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Сарадња са Fontys Academy of the Arts из Тилбурга: одржана међународна студентска радионица ”Stratifying Belgrade – Diagrammatic mapping”

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет организовао је ваннаставну студентску радионицу (12. јун 2024. године) у оквиру сарадње са Fontys Academy of the Arts из Тилбурга, Холандија, а под покровитељством BINA festivala. У организацији радионице испред Fontys aкадемије учествовали су доцент Алда Авдић Алагић и гостујући тутор Ивана Ловринчевић, а испред Архитектонског факултета доцент Марија Милинковић, асистнет са докторатом Христина Меселџија и сарадници, асистент Реља Петровић и истраживач приправник Дезире Тилингер. 

 Студенти мастер студија Fontys aкадемије су у оквиру курса Worldschool Belgrade посетили и обилазили Београд, а том приликом им је у понедељак, 10. јуна 2024. године, одржано уводно предавање на Архитектонском факултету од стране проф. др Милице Милојевић. У оквиру студијске екскурзије одржана је радионица у среду, 12. јуна 2024. године, заједно са мастер студентима са Архитектонског факултета у Београду. Студенти су кроз цртеже мапирали и анализирали слојеве Београда у различитим размерама – од архитектонских детаља до урбанистичких целина.  

 Програм радионице почео је предавањем др Марије Милинковић под називом Stratifying Belgrade: Six Images from Dobrović’s Archive и пратећим предавањем докторанда Дезире Тилингер под називом Diagrammatic mapping: Exploratory vs Explanatory nature of drawing. Предавања су имала за циљ да студентима из Холандије укратко објасне кључне одреднице у историји урбаног развоја Београда, као и улогу цртежа у процесу архитектонског истраживања.  

 После уводног предавања, студенти мастер студија су кроз заједничку вежбу произвели серију од преко 200 аналогних  цртежа, прецртавајући одабране делове Беоргада на паус папирима у одређеним временским интервалима, након чега је уследила рефлексија на процес и успостављање кључних појмова који одређују урбане слојеве Београда. У наредном делу радионице студенти су групно или индивидуално кроз одабрану цртачку технику, или комбинацију истих, промишљали локације које су одабрали у односу на претходно постављене кључне појомове, што је резултовало новим цртежима.  

 Као завршница радионице оганизована је презентација и дискусија пред туторима и сарадницима, kao и гостујућим критичарем др Јеленом Ивановић Војводић, представницом БИНА организације. 

Материјал произведен у току радионице биће изложен и на Fontys akademiji, као део завршног испита групе студената која је посетила Београд. 

 

Повезани текстови: 

Međunarodna studentska radionica: Stratifying Belgrade – Diagrammatic mapping 

 

Организација и реализација радионице: 

 

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

Супервизор: др Марија Милинковић, доцент 

Тутор: др Христина Меселџија, асистент са докторатом 

Сарадник: Реља Петровић, асистент; Дезире Тилингер, истраживач приправник 

 

Fontys Academy of the Arts  

Координатор програма: Алда Авдић Алагић, доцент 

Тутор: Ивана Ловринчевић, гостујући тутор 

2Tilburg

1Tilburg

3Tilburg

4Tilburg

5Tilburg

6Tilburg

7Tilburg