УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Позив члановима Инжењерске коморе Србије за стручно-техничку помоћ

    By Архитектонски факултет_Уредник on 26/05/2014
    Поводом ванредне ситуације у Републици Србији и Републици Српској, проузроковане поплавама и појавом клизишта, Инжењерска комора Србије је формирала Координационо тело, у чији састав су именовани сви чланови Управног одбора, које ће на захтев државних институција за пружање стручне помоћи у отклањању последица насталих на објектима и земљишту, у свим регионалним центрима формирати стручне тимове састављене од инжењера различитих струка, ради помоћи државним органима у санацији настале штете.