UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Referat Komisije’

 • Izbor: dr Jefto Terzović, dipl.inž.arh. – izmena Sažetka Referata Komisije

  By Arhitektonski fakultet on 13/09/2017
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Sažetak br. 02-11/1-37 od 12.09.2017. godine, Referata Komisije za izbor nastavnika br. 02-11/1-19 od 30.06.2017. godine, za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo, na Departmanu za arhitektektonske tehnologije, stavlja na uvid javnosti. Sažetak Referata Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: Dijana Savanović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 13/07/2017
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Dijana Savanović, mast.inž.arh, izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitektektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: dr Jefto Terzović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 13/07/2017
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Jefto Terzović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitektektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat i Sažetak Komisije se nalaze u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupni su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.