УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Избор: др Наташа Јанковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 05/08/2017
  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Наташа Јанковић, маст.инж.арх., изабере у звање научни сарадник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.
 • Одбрана докторске дисертације: Наташа Јанковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 09/05/2017
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет обавештава да ће Наташа Јанковић, маст.инж.арх. бранити докторску дисертацију: "Трансформација предеоне структуре у процесу развоја територије града: Београд друге половине XX века" у среду 10.05.2017. године у 16.00 сати у сали 200 Архитектонског факултета, Београд, Булевар краља Александра 73, други спрат.
 • Избор: Наташа Јанковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 25/12/2015
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор истраживача-сарадника ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Наташа Јанковић, маст.инж.арх. изабере у истраживачко звање истраживач – сарадник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.