UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Konkurs za izbor saradnika’

 • Konkurs za izbor saradnika – 15.01.2020.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 16/01/2020
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor: SARADNIKA u zvanje ASISTENT za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom;
 • Konkurs za izbor saradnika – 07.08.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/08/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor: Saradnika u zvanje ASISTENT SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, na Departmanu za arhitektonske tehnologije. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom i
 • Izbor u zvanje asistenta: Nikola Popović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 18/02/2019
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Nikola Popović, mast. inž. arh., izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje asistenta: Isidora Ilić, mast. inž. arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/02/2019
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Isidora Ilić, mast. inž. arh., izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitektonske tehnologije za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Konkurs za izbor saradnika – 21.03.2018.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 21/03/2018
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET raspisuje konkurs za izbor: 1. Jednog saradnika u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom; 2. Jednog saradnika u zvanje SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast: Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od jedne godine, sa punim radnim vremenom;