UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Izveštaj Komisije’

 • Izbor u zvanje asistenta: Boško Drobnjak, mast. inž. urbanizma i regionalnog razvoja

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/01/2019
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Boško Drobnjak, mast. inž. urbanizma i regionalnog razvoja, izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitekturu za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje asistenta: Sava Knežević, dipl. lik. umet.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/01/2019
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Sava Knežević, diplomirani slikar likovnih umetnosti izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitekturu za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: dr Ana Niković, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 27/12/2018
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor u naučno zvanje stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Ana Niković, dipl.inž.arh., izabere u zvanje viši naučni saradnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Vladimir Mihajlov, dipl.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/12/2018
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za pripremu referata za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Urbanizam, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Vladimir Mihajlov, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za urbanizam, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: Aleksandru Vuja, dipl.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 05/10/2018
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Aleksandru Vuja, dipl.inž.arh, izaberu u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje asistenta: Damjana Lojaničić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 24/09/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Tehnologija građenja, instalacije i menadžment, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Damjana Lojaničić, mast.inž.arh, izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: Igor Rajković, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 30/08/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Igor Rajković, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupni su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje asistenta: Aleksandra Ugrinović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 27/08/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Arhitektonske konstrukcije stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Aleksandra Ugrinović, mast.inž.arh, izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: Milan Đurić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 23/08/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Milan Đurić, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupni su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat mr Tihomir Obradović, dipl.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/08/2018
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd, obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Načela graditeljskog predanja i njihova savremena primena” mr Tihomira Obradovića, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.
 • Završetak upisa u prvu godinu studija 2018/19 Arhitektonskog fakulteta

  By Arhitektonski fakultet on 12/07/2018
  Četvrtog dana upisa (12.07.2018) je upisano 22 kandidata na OAS, status samofinansirajući student i 9 kandidata na IAS, status samofinansirajući student, čime je popunjena kvota od 304 studenta koji se mogu upisati na Arhitektonski fakultet. Neće biti drugog upisnog roka u septembru, osim za državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2017/2018. godini srednju školu završili u inostranstvu, kao i stranu srednju školu u Republici Srbiji ili poseduju diplomu IB mature, a koji mogu ostvariti pravo upisa u okviru budžetske kvote utvrđene Odlukom Vlade za tu kategoriju kandidata u drugom upisnom roku. Konkurs za dva mesta za te kandidate će biti blagovremeno objavljen u toku avgusta meseca.
 • Procedura upisa u prvu godinu studija 2018/19 Arhitektonskog fakulteta za: ČETVRTI DAN UPISA

  By Arhitektonski fakultet on 11/07/2018
  ČETVRTAK, 12. JUL 2018. GODINE: Kandidati koji su stekli pravo na upis, a ne upišu se 09, 10, i 11. jula, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnoj rang listi. U 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta je prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi, počevši od ranga 304, a do popunjavanja kvote za upis na oba studijska programa. Kandidati koji nisu prisutni na prozivci će biti preskočeni i biće upisan prvi sledeći kandidat koji je prisutan.
 • Procedura upisa u prvu godinu studija 2018/19 Arhitektonskog fakulteta za: TREĆI DAN UPISA

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/07/2018
  SREDA, 11. JUL 2018. GODINE: U 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta je prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune kvote za samofinansirajuće studente na oba studijska programa. Prozivanje počinje od najbolje plasiranog NEUPISANOG kandidata pa do kandidata koji su se rangirali zaključno sa rangom 303.
 • Procedura upisa u prvu godinu studija 2018/19 Arhitektonskog fakulteta za: DRUGI DAN UPISA

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/07/2018
  UTORAK, 10. JUL 2018. GODINE: U 10.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta je prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune budžetskih mesta na oba studijska programa. Prozivanje počinje od najbolje plasiranog NEUPISANOG kandidata pa do kandidata koji su se rangirali zaključno sa rangom 201 (zbog jednog kandidata stranog državljanina).
 • Izbor: Tamara Radić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 20/06/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor istraživača-pripravnika stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Tamara Radić, mast.inž.arh. izabere u istraživačko zvanje istraživač – pripravnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje docenta: dr Ivan Simić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 07/06/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Urbanizam, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Ivan Simić, mast.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za urbanizam, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje asistenta: Jovana Bugarski, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 05/06/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za naučnu oblast: Urbanizam stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Jovana Bugarski, mast.inž.arh, izabere u zvanje asistenta, na Departmanu za urbanizam za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje docenta: dr Milan Maksimović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 05/06/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Milan Maksimović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje redovnog profesora: dr Ana Radivojević, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 05/06/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Arhitektonske konstrukcije, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Ana Radivojević, dipl.inž.arh, izabere u zvanje redovnog profesora, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: Aleksandra Milovanović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 24/05/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor istraživača-pripravnika stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Aleksandra Milovanović, mast.inž.arh. izabere u istraživačko zvanje istraživač – pripravnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.