УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Избор: др Невена Дебљовић Ристић, дипл.инж.арх.

    By Архитектонски факултет on 19/11/2015
    Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор научног сарадника ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Невена Дебљовић Ристић, дипл.инж.арх, изабере у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204) и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.