UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Postovi obeleženi sa ‘dr Mirjana Devetaković Radojević’

  • Izbor: dr Mirjana Devetaković Radojević, dipl.inž.arh.

    By Arhitektonski fakultet on 27/03/2015
    Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Geometrija arhitektonske forme, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr MIRJANA DEVETAKOVIĆ RADOJEVIĆ, dipl.inž.arh., izabere u zvanje docenta na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.