UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Postovi obeleženi sa ‘BIM tehnologije’

  • Predavanje: Integrisano upravljanje građevinskim projektima primenom BIM tehnologije – BEXEL Consulting

    By Arhitektonski fakultet on 22/05/2018
    / 22.05.2018. u 12.15h / Bexel Consulting, član buildingSMART International i član tehničkog komiteta CIFE centra Stanford univerziteta, održaće predavanje o integrisanom pristupu u upravljanju projektima primenom BIM tehnologije. Prezentacija će obuhvatiti primenu BIM tehnologije u svim fazama projekta, i izradu BIM rezultata korišćenjem softvera BEXEL Manager, počevši od faze izrade projekta i kontrole kvaliteta projektne dokumentacije, izrade predmera i predračuna radova i sprovođenja tenderskog procesa, upravljanje nabavkama materijala, 4D i 5D planiranja u BIM okruženju kao i praćenja faze realizacije investicionih projekata primenom BIM tehnologija...