УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Предавање: Интегрисано управљање грађевинским пројектима применом BIM технологије – BEXEL Consulting

    By Архитектонски факултет on 22/05/2018
    / 22.05.2018. у 12.15h / Bexel Consulting, члан buildingSMART International и члан техничког комитета CIFE центра Stanford универзитета, одржаће предавање о интегрисаном приступу у управљању пројектима применом BIM технологије. Презентација ће обухватити примену BIM технологије у свим фазама пројекта, и израду БИМ резултата коришћењем софтвера BEXEL Manager, почевши од фазе израде пројекта и контроле квалитета пројектне документације, израде предмера и предрачуна радова и спровођења тендерског процеса, управљање набавкама материјала, 4D и 5D планирања у BIM окружењу као и праћења фазе реализације инвестиционих пројеката применом BIM технологија...