УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије Архитектура (ОАСА):

Руководилац: доцент др Милена Кордић

е-маил: milena.kordic@arh.bg.ac.rs


 

Интегрисане oсновне и мастер академске студије архитектуре (ИАСА):

Руководилац програма и Модула 1: Доцент др. Маја Драгишић
е-маил: maja.dragisic@arh.bg.ac.rs

Руководилац Модула 2: Редовни професор др Зоран Ђукановић
е-маил: duke@arh.bg.ac.rs


 

Мастер академске студије Архитектура (МАСА):

Руководилац: Ванредни професор др Јелена Живковић
е-маил: jelena.zivkovic@arh.bg.ac.rs


 

 

Мастер академске студије Архитектура (МАСА):

Руководилац: Ванредни професор др Јелена Живковић
е-маил: jelena.zivkovic@arh.bg.ac.rs


 

 

Мастер академске студије Интегрални урбанизам (МАСИУ):

Руководилац: Ванредни професор др Урош Радосављевић
е-маил: yros@arh.bg.ac.rs


 

 

Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура (САС ЕЕЗА):

Руководилац: Редовни професор др Ана Радивојевић
е-маил: ana@arh.bg.ac.rs


 

Специјалистичке академске студије Урбана обнова – Градови у новом миленијуму (САСУО):

Руководилац: Редовни професор др Ева Ваништа Лазаревић
е-маил: eva@arh.bg.ac.rs


 

 

Докторске академске студије – Архитектура и урбанизам (ДАСАУ):

Руководилац: Редовни професор др Александра Ђукић
е-маил: adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Отворена врата

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture