UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente III godine OASA 2015/16 (12.02.2016)
Konačan spisak studenata:
Kurs 17.2. – Izborni predmet 2

Modul 17 – Izborni modul

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izborni modul u prvom delu studija omogućava studentima da dopune osnovni korpus znanja određenim izbornim oblastima. Lista izbornih predmeta nudi se svake školske godine. Moguće je neki od izbornih predmeta odslušati i na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uz odgovarajući sertifikat o ispunjenim obavezama, i uz prethodno odobrenje Prodekana za nastavu.

POTREBNA PREDZNANJA:
Nisu potrebna posebna predznanja već odgovarajuća interesovanja za proširivanje osnovnog korpusa znanja.

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul: Kurs 17.2. – Izborni predmet 2, 3 ESPB

GODINA STUDIJA:
III godina – 6. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2014/15.

201516_17.2_IP2_Milenkovic

Dr Bradley Starkey – Levitating Architecture 1, Kent, 2005 | Izvor fotografije

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
ANATOMIJA ARHITEKTONSKOG MODELA

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Anatomija arhitektonskog modela bavi se prečišćavanjem i konsolidacijom prethodno stečenog znanja kroz eksperiment. Usredsređivanjem na razvoj veštine arhitektonskog modelovanja, istražujemo složenu pojavnost arhitektonskog modela i razumevanje njegove upotrebne vrednosti u postupku projektovanja.

KURIKULUM: ANATOMIJA ARHITEKTONSKOG MODELA
201415_OASA_17.2_IP_R.Korica_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
INVESTICIJE U GRADU

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Nastava na predmetu prvenstveno se odnosi na upoznavanje studenata sa osnovnim urbanističkim pojmovima i parametrima u procesu utvrđivanja tržišne vrednosti i isplativosti investiranja u izgradnju na određenoj lokaciji u svetu i na domaćem tržištu. Razmatra se aktuelna ekonomska, ali i planerska praksa. Predmet ima za cilj da objektivno i racionalno objasni metode za procenu prednosti i slabosti investiranja u izgradnju na određenoj lokaciji, kroz pružanje kako teorijskog, tako i praktičnog znanja iz oblasti urbanističkog planiranja i ekonomije.

KURIKULUM: INVESTICIJE U GRADU

1314_17.2_Zikica-Tekic_ilustracija_o

Prostorna struktura višenamenske sportske hale u Pančevu, od lepljenog lameliranog drveta, raspona 61 m. | Foto: dr Žikica Tekić

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
KONSTRUKTIVNI SISTEMI U DRVETU

Nastavnik:
dr Žikica Tekić, vanredni profesor

Predmetom su obuhvaćeni problemi projektovanja konstrukcija objekata od lepljenog lameliranog drveta, sa aspekta sveukupne optimizacije. Insistira se na simbiozi rada arhitekte projektanta i konstruktora, na projektovanju objekta u drvetu. Osnovni principi takvog rada se analiziraju na odabranim primerima iz arhitektonske prakse. Studentima se, kroz ciklus predavanja, prezentuje tehnologija lepljenog lameliranog drveta. U sklopu predavanja, kroz prikaz brojnih primera realizovanih objekata, studentima se prezentuje široko polje primene konstrukcija od lepljenog lameliranog drveta, u arhitektonskom konstrukterstvu. Savremeni tokovi u današnjem graditeljstvu su odredili posebnu ulogu projektanta konstruktivnog sistema, od koga se očekuje sveobuhvatna analiza funkcionalnih zahteva, oblikovnih rešenja, ekonomskih uslova, pri izboru materijala za elemente konstruktivnog sistema. Objekti ostvareni u ovoj tehnologiji, rešavanjem sistema konstruktivnog sklopa, dobijaju i u najvećem delu definisanu arhitekturu unutrašnjeg prostora. Oblikovanje unutrašnjeg prostora mora biti unapred rešeno u kombinaciji sa konstruktivnim sistemom, jer svaki pa i najmanji tehnički detalj veze, detalj oslonca ili neophodni spreg za ukrućenje, može imati izvanredan uticaj na konačni utisak koji stiče korisnik objekta.

KURIKULUM: KONSTRUKTIVNI SISTEMI U DRVETU

201415_17.2_IP_G.VukovicNikolic_o

Ilustracija Gordane Vuković-Nikolić

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
KREATIVNO PISANJE

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, docent

Cilj predmeta je podsticanje razvoja kreativnosti studenata arhitekture lingvističkim metodama.

KURIKULUM: KREATIVNO PISANJE

201516_17.2_IP2_Djukic

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG RE-DIZAJNA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja i rekonstrukcije, sa posebnim osvrtom na neposredno pešačko okruženje. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu Oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja organizacije urbane strukture.

KURIKULUM: MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG RE-DIZAJNA

201415_17.2_IP_D.Stamenovic_o

Autor fotografije: arh. Dragan Stamenović

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
OBJEKTI TRGOVINE – TRŽNI CENTRI I NJIHOVA (R)EVOLUCIJA

Nastavnik:
arh. Dragan Stamenović, docent

Tematska oblast nastave odnosi se na aspekte programa, strukture i funkcionalnih rešenja složenih trgovačkih objekata, kao posebne tipološke grupe u okviru javnih gradskih sadržaja, koji kontinualno utiču na bitne programske i prostorne odlike urbanog tkiva. Evolucija tipoloških modela trgovačkih objekata, u svom savremenom izrazu, obuhvata proširenje njihove osnovne funkcije i sintezu sa brojnim sadržajima koji kao rezultat imaju široku paletu raznovrsnih arhitektonsko-urbanističkih rešenja.

Osnovni cilj nastave je sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti koja se odnosi na planiranje i projektovanje objekata trgovine kao jednog od tipoloških modela u okviru grupe javnih objekata.

Teoretska nastava je organizovana kroz predavanja i diskusije u sklopu teme koja se obrađuje. Tokom rada na izbornom predmetu studenti se opredeljuju za jednu od tema koja će biti predmet istraživanja i izrade završnog rada.

Težište studentskog zadatka vezano je za istraživanja u okviru ove tematske oblasti, rada na analizi, tumačenju i programsko-prostornoj proveri pretpostavljenog modela (rešenja) na konkretnoj lokaciji, po izboru.

KURIKULUM: OBJEKTI TRGOVINE – TRŽNI CENTRI I NJIHOVA (R)EVOLUCIJA

201516_17.2_IP2_Petrusevski

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
PARAMETARSKO MODELOVANJE

Nastavnici:
dr Ljiljana Petruševski, redovni profesor
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

Upoznavanje studenata sa metodama i alatima za parametarsko modelovanje kompleksne arhitektonske geometrije. Teorijska nastava povezuje se sa primenom u aktuelnom projektu, pri čemu se koriste parametarski sistemi iz savremene prakse u saradnji sa nemačkom firmom Schüco (Schüco Parametric System).

KURIKULUM: PARAMETARSKO MODELOVANJE

201516_17.2_IP2_Maksimovic

Oscar Tusquets Blanca, Toledo metro stanica, Napulj, Italija | Izvor fotografije

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
POSEBNI PROBLEMI PROJEKTOVANJA: NEMESTA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Tema ovog izbornog predmeta usmerena je na arhitektonski tretman gradskih prostora koja u tradicionalnom pogledu nemaju prepoznat identitet. Francuski antropolog Mark Ože ove prostore je nazvao „nemesta“ definišući njihov karakter kao antipod tradicionalnom pojmu „mesta“. Njihova odrednica je vezana za odlike (aktuelne) savremenosti i uključuje raznorodne pojavnosti: autoput, aerodrom, stanični terminal, supermarket, šoping mol, podzemne stanice i prolaze, servisnu stanicu, benzinsku pumpu, parking…

Teorijska nastava osmišljenja je da kroz predavanja i diskusije uspostavi okvir za kritičko preispitivanje koncipiranja i projektovanja navedenih prostora. U okviru nastave od studenata se očekuje samostalan izbor konkretne projektantske teme i odgovarajuće lokacije za rad u Beogradu. Na osnovu teoretskih postavki, student koncipira „mali projekat“ viđen kao prostorna intervencija u konkretnim uslovima izabrane lokacije. Intervencija može da bude shvaćena kao redizajn postojećih prostora (objekata), kao komplementarna prostorna dopuna ili potpuno nova arhitektonska koncepcija.

KURIKULUM: POSEBNI PROBLEMI PROJEKTOVANJA: NEMESTA

201516_17.2_IP2_Ribar

Kuća u Kali Basinu, Mađarska | Izvor fotografije: Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA – STANOVANJE NA SELU

Nastavnik:
dr Milorad Ribar, redovni profesor

Sticanje teoretskih i praktičnih znanja studenata u oblasti planiranja i projektovanja prostora privatnog karaktera u ruralnim sredinama, imajući u vidu mogući odnos života i rada (poljoprivredno, mešovito i nepoljoprivredno stanovništvo). Nastava je koncipirana tako, da unapredi sposobnosti studenata u savladavanju urbanističkih i arhitektonskih problema stambenih sadržaja u seoskim naseljima, poštujući posebnosti njihove organizacije u različitim okruženjima i prostornim situacijama.

Svrha nastave je i razvijanje snalažljivosti studenata u pristupu projektovanju u arealnim kontekstima sa pejzažnom likovnošću, i podizanje nivoa zainteresovanosti studenata za stručno delovanje u uslovno manje atraktivnim okruženjima, u cilju formiranja sopstvenih stvaralačkih okvira, oslobođenih uticaja pomodnih, kratkotrajnih i tržišno – komercionalnih tendencija.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA – STANOVANJE NA SELU