UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 17 – Izborni modul

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izborni modul u prvom delu studija omogućava studentima da dopune osnovni korpus znanja određenim izbornim oblastima. Lista izbornih predmeta nudi se svake školske godine. Moguće je neki od izbornih predmeta odslušati i na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uz odgovarajući sertifikat o ispunjenim obavezama, i uz prethodno odobrenje Prodekana za nastavu.

POTREBNA PREDZNANJA:
Nisu potrebna posebna predznanja već odgovarajuća interesovanja za proširivanje osnovnog korpusa znanja.

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul: Kurs 17.1. – Izborni predmet 1, 3 ESPB

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2014/15.

G.Milosevic_ilustracija_o

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
ARHITEKTA MORA BITI PISMEN

Nastavnik:
dr Gordana Milošević- Jevtić, docent

Osnovna ideja predmeta pod opštim radnim naslovom ARHITEKTA MORA BITI PISMEN je upoznavanje pojedinih oblasti antičkog graditeljstva kroz osnovne tekstove iz traktata Deset knjiga o arhitekturi (De Architectura libri decem), arhitekte Vitruvija, iz druge polovine 1. veka pre naše ere. U interaktivnom radu biće analizovani elementi njegovog traktata sa posebnim osvrtom na doslednu primenu ili odstupanje u vreme najvećih graditeljskih poduhvata u Rimskom carstvu, i sa posebnim osvrtom na dalekosežniji uticaj ovog dela na renesansne arhitekte i teoretičare arhitekture. Proučavanje Vitruvijevih preporuka i njihova primena u renesansnoj arhitekturi kao i arhitekturi novog doba uopšte, predstavlja dobru osnovu za budući rad na projektovanju primenom proporcija, modula, simetrije i drugih prepoznatljivih elementa u savremenoj arhitekturi. Stečena specifična znanja bila bi od neposredne koristi budućim graditeljima za pravilno razumevanje i opismenjavanje u oblasti istorijske i savremene arhitekture.

KURIKULUM: ARHITEKTA MORA BITI PISMEN FORMULAR: ARHITEKTA MORA BITI PISMEN

201415_17_1_IP_M.Ralevic_ilustracija_o

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
BUDUĆNOST GRADA

Nastavnik:
dr Miodrag Ralević, redovni profesor

Studenti će istraživati teoretsko-iskustvene pristupe, koncepte i modele BUDUĆNOSTI GRADOVA (utopijski, idealni, futuristički…) iz različitih perioda nastajanja i razvoja urbane civilizacije; kroz metodsku aparaturu otkrivanja, razmatranja i trasiranja budućnosti grada; i korišćenje različitih tehnika i puteva koncipiranja, modelovanja i proiciranja (razvoja) GRADA U BUDUĆNOSTI, neposrednoj, bliskoj ili dalekoj…

KURIKULUM: BUDUĆNOST GRADA FORMULAR: BUDUĆNOST GRADA

201415_17_1_IP_R.OkrajnovBajic_ilustracija_o

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
ELEMENTI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

Nastavnik:
dr Ruža Okrajnov-Bajić, docent

Cilj ovog kursa  je  temeljnije upoznavanje studenata sa mogućnostima primene armiranog betona  u savremenim arhitektonskim objektima, kroz upoznavanje sa pravilima projektovanja i proračuna armiranobetonskih  konstrukcija.  Predavanja će studente upoznati sa elementima konstrukcija koji se obično izvode u armiranom betonu.

Detaljnije će se proučavati oblikovanje i konstruisanje, proračun i dimenzionisanje, konačno detalji armiranja i izvođenja pojedinih armiranobetonskih elemenata konstrukcija.

Rešeni brojni primeri biće objašnjeni da bi studenti mogli samostalno da urade svoje zadatke u okviru elaborata.

KURIKULUM: ELEMENTI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA FORMULAR: ELEMENTI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

kurs_thumb_1 copy

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 1

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, docent

Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) na tekstovima koji su deskriptivnog karaktera, sa temama vezanim za konkretni kontekst studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu BU. Integrisanim pristupom nastavi razvija se jezička sposobnost slušanja, čitanja, govorenja i pisanja, ali je primarni cilj da se analitički obrade i racionalizuju razni tipovi tzv. „opisnog diskursa” u tekstovima iz arhitekture na engleskom jeziku.

KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 1 FORMULAR: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 1

201415_17_1_IP_A.Djukic_ilustracija_o

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja i rekosntrukcije, na brojne teme urbanističke kompozicije poteza. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja organizacije urbane strukture, sa posebnim akcentom na gradove Srbije. Istraživanje se sprovodi na konkretnom prostoru – polignu. Rad studenata podrazumeva dve celine: istraživačku i predlog intervencije.

KURIKULUM: MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA FORMULAR: MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA

201415_17_1_IP_M.Glisic_R.OkrajnovBajic_ilustracija_o

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
OGLEDI IZ KONSTRUKCIJA

Nastavnici:
dr Milan Glišić, redovni profesor
dr Ruža Okrajnov-Bajić, docent

Osnovni cilj nastave je da studenti nauče principe konstruisanja velikih raspona krovnih konstrukcija sportskih, izložbenih i ostalih javnih sadržaja. U postupku nastave studenti treba da savladaju osnove logike formiranja konstruktivnog koncepta i prenošenja sila kod konstrukcija velikih raspona.

KURIKULUM: OGLEDI IZ KONSTRUKCIJA FORMULAR: OGLEDI IZ KONSTRUKCIJA

201415_17_1_IP_M.Devetakovic_ilustracija_o

Krupanj posle poplava, maj 2014. | Foto: M. Devetaković

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET STRATEGIJE REGENERACIJE STAMBENIH CELINA(KRUPANJ)

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

Kroz ovaj kurs studenti stiču sposobnost identifikacije različitih strategija regeneracije u oblasti stanovanja, analize i valorizacije njihovih osnovnih elemenata, kao i rezultata pojedinih aktivnosti koje imaju uticaja na stambene celine. Studenti takođe rade na konkretnom problemu kreiranja strategije regeneracije ctambenih celina nakon prirodnih katastrofa i to na primeru Krupnja, jednog od gradova u regionu pogođenog poplavama u maju 2014.  Deo nastavnih aktivnosti odvija se na terenu, u Krupnju, u toku nedelje namenjene ekskurzijama 13 – 17. oktobra.

Nastava se odvija u okviru projekta OIKONET u kome, pored studenata i nastavnika sa našeg fakulteta, učestvuju studenti  i nastavnici iz Bratislave (Slovak University of Technology), Grenobla (University Pierre Mendès-France of Grenoble) i Volgograda (Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering) i UNHabitat-a.

Tokom rada biće primenjena IPI metodologija – integrativni, participativni, interdisciplinarni pristupi regeneraciji stambenih celina. Ovaj izborni predmet predlaže se studentima kao tzv. vertikalni izborni predmet koji mogu da prate studenti različitih godina, a u ovom slučaju studenti treće godine radiće sa studentima pete godine u mešovitim grupama (moguće formiranje internacionalnih grupa).

KURIKULUM: OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET STRATEGIJE REGENERACIJE STAMBENIH CELINA(KRUPANJ) FORMULAR: OIKONET – HABITAT REGENERATION STRATEGIES / OIKONET STRATEGIJE REGENERACIJE STAMBENIH CELINA(KRUPANJ)

kurs_thumb_1 copy

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
PROSTORNE STRUKTURE

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Upoznavanje sa razvojem prostornih struktura, savremenih sistema i stremljenjima u ovoj oblasti. Osposobljavanje za samostalnu analizu karakteristika prostornih struktura i njihovo projektovanje, primenom digitalnih tehnologija. Individualni doprinos studenata izabranoj temi u vidu analiza i sugestije novih rešenja.

KURIKULUM: PROSTORNE STRUKTURE FORMULAR: PROSTORNE STRUKTURE

201415_17.1_IP_I.Rajkovic_ilustracija_o

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
REKREATIVNI SADRŽAJI / S_avremeni P_rojektantski A_spekti  
SAVREMENA KUĆA I SLOBODNO VREME

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, redovni profesor

Cilj nastave je kontinualni razvoj projektantskih veština, razumevanje složenosti savremene kuće i njene promenljivosti u zavisnosti od novonastalih potreba.

U okviru nastave definišu se: osnovni pojmovi vezani za rekreativne sadržaje, kroz istorijski pregled – razvoj ideje, analizom elemenata prostora – način funkcionisanja, kroz analizu primera – savremeni pristup projektovanju.

Tokom semestra (kroz transformaciju poznatog projekta, javne prezentacije i diskusije) se  praktično primenjuju novostečena znanja.

KURIKULUM: REKREATIVNI SADRŽAJI / S_avremeni P_rojektantski A_spekti FORMULAR: REKREATIVNI SADRŽAJI / S_avremeni P_rojektantski A_spekti

201415_17_1_IP_R.Korica_ilustracija_o

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
SAOBRAĆAJ U GRADU

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

kretanje – povezanost – saobraćaj – infrastruktura – grad

Cilj nastave na ovom predmetu je upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama, načinom funkcionisanja i planiranja saobraćaja u gradu kroz sagledavanje stanja saobraćajne infrastrukture, karakteristika i parametara koji je određuju (prirodni i stvoreni), sa posebanim osvrtom na nemotorizovani i javni gradski saobraćaj.

Kroz interaktivnu nastavu i multimedijalna predavanja studenti će se upoznati sa različitim saobraćajnim rešenjima i konceptima i na taj način uvideti značaj adekvatnog odvijanja i razvoja saobraćaja za normalno funkcionisanje gradova. Saobraćaj, odnosno mreža saobraćajnica direktno utiče na fizičku strukturu samog grada, ali i dostupnost sadržaja i raspored funkcija, pa samim tim diktira tempo i način života u gradu, omogućavajući nesmetano odvijanje ekonomskih i društvenih aktivnosti. Glavni pravci razvoja saobraćaja u bližoj budućnosti biće usmereni na proširenje, unapređenje i osavremenjivanje kapaciteta već postojećih sistema, pre svega u pogledu brzine, i kvaliteta, udobnosti i ekološke održivosti.

Zadatak studenta čine izrada prezentacije, aktivno učestvovanje u diskusijama, izrada i usmena odbrana seminarskog rada. Vrednuju se sistematičnost, kreativnost, istraživački rad, sposobnost komunikacije i prezentacije, kao i pravilna upotreba izvora, odnosno obavezne i preporučene literature.

KURIKULUM: SAOBRAĆAJ U GRADU FORMULAR: SAOBRAĆAJ U GRADU

201415_17_1_IP_Z.Djukanovic_J.Zivkovic_ilustracija_o

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1:
UMETNOST U JAVNIM GRADSKIM PROSTORIMA – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – MEMORIJA GRADA

Nastavnici:
arh. Zoran Đukanović, docent
mr Jelena Živković, docent

Cilj programa „Umetnost u javnim gradskim prostorima, Public Art & Public Space“ je upoznavanje studenata sa vrstama, oblicima i uslovima realizacije umetničkih projekata u javnim prostorima koji se ostvaruje interdisciplinarnim delovanjem umetnika, arhitekata, planera i dizajnera kao i različitim oblicima učešća javnosti i lokalne zajednice u procesu planiranja, projektovanja i realizacije.

Zadatak studenata je da izaberu, prezentuju, analiziraju jedan specifičan fenomen iz šireg polja urbane memorije, odnosno memorije grada, te da ponude kontekstualno-specifičan projekat mikro intervencije Public Art-a u izabranom javnom gradskom prostoru.

KURIKULUM: UMETNOST U JAVNIM GRADSKIM PROSTORIMA – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – MEMORIJA GRADA FORMULAR: UMETNOST U JAVNIM GRADSKIM PROSTORIMA – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – MEMORIJA GRADA