UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente OAS Arhitektura 2013/14 (04.02.2014.)

Spiskovi studenata za 17.2. Izborni predmet 2

Raspored sala za 17.2. Izborni predmet 2

Napomena: Donja granica za održavanje predmeta je pet studenata. Po ovom kriterijumu, neće se održati 17.2. Izborni predmeti profesora Aleksandra Videnovića, Mirjane Roter Blagojević, Milana Maksimovića i Rajka Korice.

Molimo studente koji su se prijavili za izborne predmete kod ovih nastavnika da odrede drugi izbor i OBAVEZNO odnesu potvrdu novog predmetnog nastavnika u Studentsku službu, kako bi novi izbor bio važeći!

Modul 17 – Izborni modul

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izborni modul u prvom delu studija omogućava studentima da dopune osnovni korpus znanja određenim izbornim oblastima. Lista izbornih predmeta nudi se svake školske godine. Moguće je neki od izbornih predmeta odslušati i na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uz odgovarajući sertifikat o ispunjenim obavezama, i uz prethodno odobrenje Prodekana za nastavu.

POTREBNA PREDZNANJA:
Nisu potrebna posebna predznanja već odgovarajuća interesovanja za proširivanje osnovnog korpusa znanja.

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul: Kurs 17.2. – Izborni predmet 2, 3 ESPB

GODINA STUDIJA:
III godina – 6. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

G.Milosevic_ilustracija_o2

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
ARHITEKTA MORA BITI PISMEN (Marcus Vitruvius Pollio)

Nastavnik:
dr Gordana Milošević-Jevtić, docent

Osnovna ideja predmeta pod opštim radnim naslovom ARHITEKTA MORA BITI PISMEN je upoznavanje pojedinih oblasti antičkog graditeljstva kroz osnovne tekstove iz traktata Deset knjiga o arhitekturi (De Architectura libri decem), arhitekte Vitruvija (Marcus Vitruvius Pollio), iz druge polovine 1. veka pre naše ere. U interaktivnom radu biće analizovani elementi njegovog traktata sa posebnim osvrtom na doslednu primenu ili odstupanje u vreme najvećih graditeljskih poduhvata u Rimskom carstvu, i sa posebnim osvrtom na dalekosežniji uticaj ovog dela na renesansne arhitekte i teoretičare arhitekture. Proučavanje Vitruvijevih preporuka i njihova primena u renesansnoj arhitekturi kao i arhitekturi novog doba uopšte, predstavlja dobru osnovu za budući rad na projektovanju primenom proporcija, modula, simetrije i drugih prepoznatljivih elementa u savremenoj arhitekturi. Stečena specifična znanja bila bi od neposredne koristi budućim graditeljima za pravilno razumevanje i opismenjavanje u oblasti istorijske i savremene arhitekture.

NOVO KURIKULUM: ARHITEKTA MORA BITI PISMEN NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ARHITEKTA MORA BITI PISMEN NOVO Uputstvo za portfolio: ARHITEKTA MORA BITI PISMEN

1314_17.2_R-Korijca_ilustracija_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
ARHITEKTURA ILI REVOLUCIJA

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Polazeći od dileme LeCorbusiera, izborni predmet razmatra idealne i utopijske aspekte planiranja i arhitekture gradova, kao potencijale za razvoj Beograda.
Svi smo svedoci da su pojedini elementi distopijskog koncepta poput „1984-te“ DŽ. Orvela već realizovani u savremenom gradu, pa kurs stoga razmatra mogućnosti za realizaciju idealnih koncepata, odnosno pozitivnih, utopijskih planskih i arhitektonskih zamisli.
Pozivajući se na tzv. „filozofiju nade“ Ernsta Bloha, upoznaju se i razmatraju utopijski koncepti različitih autora – funkcionalni, saobraćajni, higijenski i estetski, (npr. Grad Sunca, Ikarija, Vrtni grad, Higija, Broadacre city, Ville Radieuse…), u cilju pronalaženja potencijalnih rešenja za određene probleme u različitim delovima Beograda.
Pored osnovnih predznanja iz urbanističkog projektovanja i urbanih funkcija, ovde se podrazumeva i neophodno upoznavanje sa društveno-humanističkom dimenzijom grada, jer svaka utopija, odnosno zamisao o boljem gradu, zahteva i promene društva.

KURIKULUM: ARHITEKTURA ILI REVOLUCIJA

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
VIADUKTI I PASARELE – GRADSKA ČVORIŠTA I OBELEŽJA

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Kurs ima za cilj da studentima završnog semestra Osnovnih studija omogući da se upuste u oblikovanje i koncipiranje gradskih obeležja kao što su viadukti i pasarele.
Kroz refleksne kreacije treba dati odgovore na funkcionalne i oblikovne zahteve ovih gradskih spona, vežbati superpoziciju sadržaja po vertikali, spajanje infrastrukture i suprastrukture objekata viadukta i pasarela, razvijanje osećaja za kontekstualnost i oblikovanje važnih gradskih obeležja. Aktuelnost i atraktivnost zadatka je u odabiru poznatih lokacija duž saobraćajnih tokova Beograda /autoput, obale reka,../, na kojima nedostaju ovakva čvorišta ili su devastirana i neprimerena.
Sveobuhvatnost zadate problematike daje studentu šansu da sa urbanističkog, arhitektonskog i konstruktivnog aspekta upotrebi zrelost sinteznog pristupa u rešavanju zadatka.

KURIKULUM: VIADUKTI I PASARELE – GRADSKA ČVORIŠTA I OBELEŽJA

1314_17.2_Rajko-Korica_ilustracija_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
INVESTICIJE U GRADU

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Izborni predmet studente upoznaje sa osnovama investiranja u gradu, odnosno sa postulatima saradnje privatnog i javnog sektora kroz finansijsko partnerstvo. Osnovni zadatak kursa je upoznavanje sa procesom, metodima i instumentima planiranja, organizacije i kontrole investicija u gradu, odnosno razumevanje kako investicije mogu pospešiti privredni rast i razvoj gradova kroz uticaj koji imaju na privredu i koliki značaj investicije mogu imati za zemlje u razvoju i tranziciji, kao i za već razvijene zemlje, gde korist imaju ulagači.

KURIKULUM: INVESTICIJE U GRADU

kurs_thumb_1

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
INTEGRISANO MODELIRANJE ARHITEKTONSKIH OBJEKATA (2)

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

Predmet INTEGRISANO MODELIRANJE ARHITEKTONSKIH OBJEKATA (2) je nastavak istoimenog predmeta iz prethodnog semestra, u okviru koga su studenti ovladali najosnovnijim postupcima izrade informacionih modela arhitektonskih objekata (BIM). Za ovo se koristi programska platforma Revit, jedna od najzastupljenijih u savremenoj praksi. Na bazi savladanih osnovnih postupaka, studenti se upoznaju sa uključivanjem BIM koncepta u proces projektovanja. Nastava se izvodi na bazi BIM Curriculum-a firme AutoDesk (Unit 2 – BIM Design Process).

NOVO KURIKULUM: INTEGRISANO MODELIRANJE ARHITEKTONSKIH OBJEKATA (2)

1314_17.2_Zikica-Tekic_ilustracija_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
KONSTRUKTIVNI SISTEMI U DRVETU

Nastavnik:
dr Žikica Tekić, docent

Predmetom su obuhvaćeni problemi projektovanja konstrukcija objekata od lepljenog lameliranog drveta, sa aspekta sveukupne optimizacije. Insistira se na simbiozi rada arhitekte projektanta i konstruktora, na projektovanju objekta u drvetu. Osnovni principi takvog rada se analiziraju na odabranim primerima iz arhitektonske prakse. Studentima se, kroz ciklus predavanja, prezentuje tehnologija lepljenog lameliranog drveta. U sklopu predavanja, kroz prikaz brojnih primera realizovanih objekata, studentima se prezentuje široko polje primene konstrukcija od lepljenog lameliranog drveta, u arhitektonskom konstrukterstvu. Savremeni tokovi u današnjem graditeljstvu su odredili posebnu ulogu projektanta konstruktivnog sistema, od koga se očekuje sveobuhvatna analiza funkcionalnih zahteva, oblikovnih rešenja, ekonomskih uslova, pri izboru materijala za elemente konstruktivnog sistema. Objekti ostvareni u ovoj tehnologiji, rešavanjem sistema konstruktivnog sklopa, dobijaju i u najvećem delu definisanu arhitekturu unutrašnjeg prostora. Oblikovanje unutrašnjeg prostora mora biti unapred rešeno u kombinaciji sa konstruktivnim sistemom, jer svaki pa i najmanji tehnički detalj veze, detalj oslonca ili neophodni spreg za ukrućenje, može imati izvanredan uticaj na konačni utisak koji stiče korisnik objekta.

NOVO KURIKULUM: KONSTRUKTIVNI SISTEMI U DRVETU NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: KONSTRUKTIVNI SISTEMI U DRVETU NOVO Uputstvo za portfolio: KONSTRUKTIVNI SISTEMI U DRVETU

kurs_thumb_1

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
KREATIVNO PISANJE

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, docent

Cilj predmeta je podsticanje razvoja kreativnosti studenata arhitekture lingvističkim metodama.
Razvijaju se plurilingvalne verbalne sposobnosti studenata putem integracije maternjeg i stranih jezika koje student poznaje (nude se engleski, nemački i ruski). U nastavi se integriše kompletna jezička sposobnost (čitanje, slušanje, govorna produkcija i, konačno, pisanje), a posredno sposobnost asocijativnog mišljenja i logičkog zaključivanja. Pretpostavlja se da će pomeranjem konteksta, razvojem kooperativnosti, otvorenosti i inovativnosti u oblastima životnog diskursa koje se sviđaju studentima, kroz aktiviranje i razvoj motivacije u lingvističkom domenu, doći do unapređenja njihovih ukupnih kreativnih potencijala u oblasti arhitekture.

NOVO KURIKULUM: KREATIVNO PISANJE NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: KREATIVNO PISANJE NOVO Uputstvo za portfolio: KREATIVNO PISANJE

1314_17.2_Aleksandra-Djukic_ilustracija_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG RE-DIZAJNA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja i rekonstrukcije, sa posebnim osvrtom na neposredno pešačko okruženje. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu Oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja organizacije urbane strukture. Studenti istražuju relacije između pešačkog kretanja, doživljaja neposrednog okruženja sa aspekta pešaka, arhitekture i urbanog dizajna. Istraživanje se sprovodi na konkretnom prostoru, poligonu.

NOVO KURIKULUM: MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG RE-DIZAJNA

new_reading_of_architecture_opt

Novo čitanje arhitekture ❘ Kolaž: dr Renata Jadrešin-Milić
Logo dizajn: Vladimir Kovač

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
NOVO ČITANJE ARHITEKTURE

Nastavnik:
dr Vladimir Mako, redovni profesor

Nastava na ovom predmetu zasnovana je na ideji da se studenti arhitekture na nov način upoznaju sa procesom razvoja graditeljstva kroz vreme. U želji da sagledaju kontinuitet i transformacije vezane za filozofiju gradjenja i osnovne tokove arhitektonske misli, studentima se istorija arhitekture predstavlja kao interesantna materija – podloga iz koje se uči. Predmet se bavi istorijom arhitekture na takav način da analizom gotovih arhitektonskih dela iz prošlosti studenti stiču iskustva o tome kako su ti ljudi projektovali, sa kojim problemima su se suočavali i kako su ih rešavali u projektantskom smislu. Koji su praktični projektantski problemi stajali pred arhitektama i graditeljima kroz istoriju arhitekture? Šta su se pitali? Koje su im bile brige? Davanjem odgovora na pitanja koja se u arhitekturi tiču istorije, savremenog trenutka i budućeg, poput: Kakav zadatak arhitekta dobija kroz istoriju? Kako na njega odgovara formom i stilom? Čime to postiže? Zašto zgrada ili naselje iz određenog perioda izgledaju tako, a ne drugačije? Koji odnosi vladaju između prirodnog i građenog prostora? Kako nastaje arhitektonski arhetip i kako se razvija? Šta se dešava sa građevinom kada se menjaju njen oblik ili veličina? Kako se mire konfliktni detalji i dimenzije na fasadi? Koja je uloga fasade građevine u pokazivanju statusa njenog vlasnika? Koje potrebe, osim fizičkih, građevina treba da izrazi i kako to arhitekta ispunjava?, studenti uočavaju korist ovog višehiljadugodišnjeg graditeljskog iskustva za sopstvano stvaralaštvo.

NOVO KURIKULUM: NOVO ČITANJE ARHITEKTURE NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: NOVO ČITANJE ARHITEKTURE

201314_M17.2_Mirjana-Roter-Blagojevi__ilustracija_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
REGENERACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA – PROBLEMI I MOGUĆNOSTI OBNOVE SREDNJOVEKOVNIH UTVRĐENJA

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Primarni cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa problemima vezanim za savremenu regeneraciju graditeljskog nasleđa i njegovo aktivno uključivanje u savremeni život. Kroz rad na predmetu, kroz studiju slučaja vezanu za odabrane primere srednjovekovnih utvrđenja i utvrđenih naselja, studenti treba da prodube svoja teorijska znanja stečena u prethodnom semestru vezana za istoriju arhitekture u Srbiji. Pored toga cilj je da oni ovladaju praktičnom primenom teorijskih saznanja vezanih za integrativnu zaštitu graditeljskog nasleđa, u skladu sa savremenim principima zaštite graditeljskog nasleđa i održivog razvoja. Kroz rad na izbornom predmetu studenti ovladavaju kompentencijama i veštinama neophodnim za pravilno razumevanje problema vezanih za integrativnu zaštitu graditeljskog nasleđa i iznalaženje održivih rešenja koja će omogućiti oživljavanje i aktiviranje kulturno-istorijskih prostora u okviru razvoja neposrednog i šireg okruženja i promovisati ih kao značajan deo ukupnog ekonomskog i kulturnog razvoja.

KURIKULUM: REGENERACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA
Beogradska tvrđava – Despotova kula i kapija
Foto: M. Roter Blagojević

1314_17.2_IgorRajkovic_ilustracija_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
REKREATIVNI SADRŽAJI / S_avremeni P_rojektantski A_spekti
slobodno vreme i otvoreni prostor

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Savremeno društvo u kome živimo otvara nove potencijale vezane za rekreativne sadržaje. „Novi način života“ urbane populacije nas suočava sa tendencijama na koje bi trebalo odgovoriti pravilnim projektantskim stavom. Iskustva koje nudi globalno okruženje pruža mnoge odgovore koji su parcijalno primenljivi u ovdašnjim uslovima.
Cilj nastave je kontinualni razvoj projektantskih veština, sa težištem na definisanju rekreativnih sadržaja u funkciji slobodnog vremena. U okviru nastave se produbljuju dosada stečena znanja studenata u specifičnim projektantskim uslovima i savremenim okolnostima. Ispituju se aspekti konteksta, adaptacije, rekonstrukcije i ekstenzije postojećih objekata kao i definisanje otvorenih prostora kao pratećih elemenata.

NOVO KURIKULUM: REKREATIVNI SADRŽAJI / S_avremeni P_rojektantski A_spekti NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: REKREATIVNI SADRŽAJI / S_avremeni P_rojektantski A_spekti

1314_modul17.2_ana-nikezic_ilustracija_o

Lessons For Students In Architecture 1991 – Herman Hertzberger

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
STANICE PRIRODNOSTI U GRADU

Nastavnik:
dr Ana Nikezić, docent

Ispitivanje slojevitosti i višeznačnosti strukture prirodnosti u gradu posmatrane kroz okvir svakodnevice savremenog društva i urbane sredine.
Osnovni cilj je ispitivanje potencijala prožimanja prirode i grada u uslovima savremene svakodnevice. Osposobljavanje studenta za kritičko promišljanje i delovanje u okviru zadate teme, te sistematičnost u analizi slojevitosti i višeznačnosti strukture prirodnosti posmatrane kroz okvir savremenog društva sa jedne i urbane sredine 21. veka sa druge strane. U toku nastave insistiraće se na integrativnom pristupu rada koji podrazumeva objedinjavanje znanja iz različitih disciplina srodnih arhitekturi, korišćenje racionalnih, intuitivnih i emotivnih metoda dolaženja do rešenja, kao i oslanjanje na istraživački rad.

NOVO KURIKULUM: STANICE PRIRODNOSTI U GRADU NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: STANICE PRIRODNOSTI U GRADU

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
STANOVANJE I PROSTORI ZA OSTARELE OSOBE

Nastavnik:
arh. Miloš Komlenić, docent

Cilj nastave na kursu je osposobljavanje studenata Osnovnih akademskih studija da se upoznaju sa specifičnostima života i stanovanja starih osoba, bilo u vidu njihovih specifičnih potreba u stanovanju, bilo u vidu dopunskih sadržaja i programa tog stanovanja. Studenti će biti upoznati sa institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima stanovanja, kao i pratećih sadržaja namenjenim ovoj specifičnoj grupi korisnika.
Projekat dnevnom centra/kluba na nivou susedstva zaokružuje ovaj segment nastave. Tačnije, adaptacija izabranog postojećeg poslovnog prostora omogućuje inter-disciplinarno istraživanje i na osnovu njega studenti definišu manji okvire za projekat adaptacije datog/izabranog prostora u centar za dnevnu negu i zbrinjavanje starije generacije, i to u skladu sa tendencijama savremene prakse kao i društvenih mogućnosti. U toku nastave insistiraće se na integrativnom pristupu rada koji podrazumeva objedinjavanje znanja iz različitih disciplina srodnih arhitekturi, korišćenje prvenstveno racionalnih, ali i intuitivnih i emotivnih metoda dolaženja do rešenja, kao i moguće oslanjanje na eksperimentalni i istraživački rad.

NOVO KURIKULUM: STANOVANJE I PROSTORI ZA OSTARELE OSOBE

kurs_thumb_1

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
STUDIJA SLUČAJA: SAVREMENA ARHITEKTURA U TEORIJSKOM DISKURSU

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Opšti cilj je sticanje i razvoj teorijskog pristupa arhitekturi. U posebnom pogledu, cilj kursa je savladavanje metodološke tehnike studije slučaja, odnosno primene preuzetih teorijskih modela i znanja na konkretnim arhitektonskim primerima u našoj sredini.

KURIKULUM: STUDIJA SLUČAJA: SAVREMENA ARHITEKTURA U TEORIJSKOM DISKURSU

1314_17.2_Jelena-Zivkovic_ilustracija_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
URBANA REKREACIJA

Nastavnik:
mr Jelena Živković, docent

Program se bavi istraživanjem relacija: rekreacija – turizam – gradski prostor u kontekstu savremenog urbanog razvoja. Cilj programa je da studente upozna sa različitim formama, faktorima i konceptima razvoja rekreacije u gradu i omogući im sticanje osnovnih znanja i veština u planiranju i dizajnu otvorenih i rekreativnih prostora.

Težište rada na zadatku jeste ispitivanje novih koncepata urbane rekreacije kroz istraživanje prostornog potencijala odabranog urbanog područja za povremeno i privremeno, organizovano i neformalno, planirano i alternativno korišćenje za kulturu, sport, zabavu, edukaciju, okupljanje, odmor i relaksaciju.

KURIKULUM: URBANA REKREACIJA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: URBANA REKREACIJA

17.2_Urbani-marketing_slika-za-sajt

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
URBANI MARKETING

Nastavnik:
prof. dr Miodrag Ralević

Cilj kursa je pružanje znanja studentima o savremenim tehnikama urbanog marketinga i njihovo osposobljavanje da iste koriste na različitim problemima i nivoima marketinškog modelovanja razvoja naseljskih sistema.

Kurs će svojim sadržajem obraditi problematiku tehnika procesa marketinškog modelovanja počev od pojmovno upotrebljivog nivoa, a što će zavisiti od zainteresovanosti svakog studenta i potrebe aktuelne situacije u struci. Istovremeno svojim pristupom će težiti povezivanju problematike sa ostalim predmetima sa ciljem zaokruženja ciklusa saznajno-teoretskog sa praktično-primenjenim nivoom.

NOVO KURIKULUM: URBANI MARKETING NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: URBANI MARKETING