UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2018/19
II godina – 4. semestar

MASTER RAD
29 MUAD-24021

MASTER TEZA

30 MUAD-24022

MASTER PROJEKAT

31 MUAD-24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

DOKUMENTI

PROTOKOL o realizaciji nastave na studijskoj celini MASTER ZAVRŠNI RAD (master teza, master projekat i master završni rad) PRAVILNIK o realizaciji nastave na studijskoj celini MASTER ZAVRŠNI RAD (master teza, master projekat i master završni rad)

Lista izbornih projekata:

01
NOVI POGLEDI: ASTRONOMSKA OPSERVATORIJA NA ZVEZDARI

Nastavnik:
dr Milena Kordić, docent

Arhitektonski kompleks Astronomske opservatorije na Zvezdari projektovan je kao kompleks sa Upravnom zgradom i paviljonima u koje je smeštena astronomska oprema. Projekat je izuzetno vredan primer arhitekture modernizma sa elementima akademskog istoricizma karakteristične za međuratni period. Kompleks je građen između 1930. i 1932. godine po projektu češkog arhitekte Jana Dubovog. Pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture i nalazi se u ulici Volgina br 7. Studenti biraju jedan od paviljona za rekonstukciju i projekat enterijera.

Postupak istraživanja postojećeg, nasleđenog materijala podrazumeva otkrivanje i identifikaciju tragova nekadašnjih scenarija života i njima pripadajućih fragmenata prostora i programa. Ova mreža fragmenata gradi platformu za nove mogućnosti upotrebe prostora. Zadatak istraživačkog dela projekta će biti da se kroz teorijska znanja dođe do odgovora na pitanje koja je tema prenamene i rekonstrukcije odgovarajuća prostoru bivše opservatorije.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

02
PROSTOR I MESTO

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Osnovni cilj rada na predmetu predstavlja formiranje novog prostorno-programskog koncepta u fizičkom okviru delimično urušenog objekta poznatog kao “španska kuća” u Ulici Branka Krsmanovića u Beogradu. Putem teorijskog istraživanja i istraživanja kroz projekat ispituju se teorijski modeli koncepta aktivnog prostora i postavljaju elementi novog idejnog rešenja unutrašnje arhitekture kroz rad na kompleksnom zadatku rekonstrukcije i adaptacije. Namena prostora može varirati različite oblike javnog korišćenja.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201819_MUAD-24021-03-MASTER_opt

Foto: Lena Stamenović

03
REAFIRMACIJA@BAR-KOD

Nastavnik:
arh. Dragan Stamenović, docent

Konstantna afirmacija trgovine uticala je da se robne kuće, kao jedan od karakterističnih modela savremenih trgovačkih objekata planiraju, projektuju i grade u Beogradu u dužem vremenskom periodu. Kvalitetne promene u strukturi prostora koji su se manifestovale u kontinuitetu odgovarale su u svojim arhitektonskim interpretacijama adekvatnim uslovima i zahtevima u trgovini i aktuelnom kontekstu.

Organizacija i struktura prostora često su avangardni u odnosu na druge javne objekte. Slobodno koncipirani prostori omogućavali su u enterijeru njihovu laku i pogodnu adaptaciju s obzirom na vrstu robe i režim prodaje.

Robne kuće su u poslednjem periodu izgubile svoj dominantan položaj da, kao objekti trgovine sa odabranom ponudom, obavezno nude i odgovarajuće odgovore u ambijentu i organizaciji prostora u enterijeru.

Tematski okvir Master završnog rada obuhvata proveru mogućnosti kroz istraživanje i odgovarajuća programska i arhitektonska rešenja u reafirmaciji objekata trgovine koji su u kontinuitetu promenili svoj inicijalni programski i prostorni tip.

Prostorni okvir – Robna kuća na uglu ulica Kneza Mihajla i Obilićevog venca u Beogradu.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad