УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2018/19
II година – 4. семестар

МАСТЕР РАД
29 МУАД-24021

МАСТЕР ТЕЗА

30 МУАД-24022

МАСТЕР ПРОЈЕКАТ

31 МУАД-24023

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ о реализацији наставе на студијској целини МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД (мастер теза, мастер пројекат и мастер завршни рад) ПРАВИЛНИК о реализацији наставе на студијској целини МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД (мастер теза, мастер пројекат и мастер завршни рад)

Листа изборних пројеката:

01
НОВИ ПОГЛЕДИ: АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА НА ЗВЕЗДАРИ

Наставник:
др Милена Кордић, доцент

Архитектонски комплекс Астрономске опсерваторије на Звездари пројектован је као комплекс са Управном зградом и павиљонима у које је смештена астрономска опрема. Пројекат је изузетно вредан пример архитектуре модернизма са елементима академског историцизма карактеристичне за међуратни период. Комплекс је грађен између 1930. и 1932. године по пројекту чешког архитекте Јана Дубовог. Под заштитом је Завода за заштиту споменика културе и налази се у улици Волгина бр 7. Студенти бирају један од павиљона за реконстукцију и пројекат ентеријера.

Поступак истраживања постојећег, наслеђеног материјала подразумева откривање и идентификацију трагова некадашњих сценарија живота и њима припадајућих фрагмената простора и програма. Ова мрежа фрагмената гради платформу за нове могућности употребе простора. Задатак истраживачког дела пројекта ће бити да се кроз теоријска знања дође до одговора на питање која је тема пренамене и реконструкције одговарајућа простору бивше опсерваторије.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

02
ПРОСТОР И МЕСТО

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Основни циљ рада на предмету представља формирање новог просторно-програмског концепта у физичком оквиру делимично урушеног објекта познатог као “шпанска кућа” у Улици Бранка Крсмановића у Београду. Путем теоријског истраживања и истраживања кроз пројекат испитују се теоријски модели концепта активног простора и постављају елементи новог идејног решења унутрашње архитектуре кроз рад на комплексном задатку реконструкције и адаптације. Намена простора може варирати различите облике јавног коришћења.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад

201819_MUAD-24021-03-MASTER_opt

Фото: Лена Стаменовић

03
РЕАФИРМАЦИЈА@БАР-КОД

Наставник:
арх. Драган Стаменовић, доцент

Константна афирмација трговине утицала је да се робне куће, као један од карактеристичних модела савремених трговачких објеката планирају, пројектују и граде у Београду у дужем временском периоду. Квалитетне промене у структури простора који су се манифестовале у континуитету одговарале су у својим архитектонским интерпретацијама адекватним условима и захтевима у трговини и актуелном контексту.

Организација и структура простора често су авангардни у односу на друге јавне објекте. Слободно конципирани простори омогућавали су у ентеријеру њихову лаку и погодну адаптацију с обзиром на врсту робе и режим продаје.

Робне куће су у последњем периоду изгубиле свој доминантан положај да, као објекти трговине са одабраном понудом, обавезно нуде и одговарајуће одговоре у амбијенту и организацији простора у ентеријеру.

Тематски оквир Мастер завршног рада обухвата проверу могућности кроз истраживање и одговарајућа програмска и архитектонска решења у реафирмацији објеката трговине који су у континуитету променили свој иницијални програмски и просторни тип.

Просторни оквир – Робна кућа на углу улица Кнеза Михајла и Обилићевог венца у Београду.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат КУРИКУЛУМ: Мастер завршни рад