УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење (14.02.2019)
Списак студената за МУАД-12061 Студио М02АД – Пројекат

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2018/19
I година – 2. семестар

СТУДИО М02 АД
15 МУАД-12061

СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ

Листа изборних пројеката:

МУАД-12061-01: СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ:
ОТИСЦИ И УТИЦАЈИ

Наставник:
др Милена Кордић, доцент

Програми посвећени култури и уметности захтевају све комплекснији просторни оквир. Тражићемо пројектантске одговоре на новонастале промене ових програма, као и на кретања савременог ентеријера ка другим дисциплинама.

Истраживаћемо архитектонско пројектовање у односу са промене у уметности и технологији, у односу унутрашњег и спољашњег, у односима архитектонског концепта и техничких детаља, као и у контексту односа створеног и природног. Предложена локација у оквиру комплекса бивше фабрике пива у Цетињској улици захвата простор чијим би решењем требало задовољити све услове за одвијање уметничких програма и њима комплементарних садржаја, који данас најчешће постоје истовремено (галерија, културни центар, уметничка колонија, кафе, итд). Посебну пажњу посветитићемо питањима материјализације и инсталација, као и техничким аспектима пројекта ентеријера.

КУРИКУЛУМ: ОТИСЦИ И УТИЦАЈИ

MUA-12061-02-STUDIO-M02-PROJEKAT

Gordon Matta-Clark Conical Intersect

МУАД-12061-02: СТУДИО М02 АД – ПРОЈЕКАТ:
ОБЛОГЕ И РЕЗОВИ

Наставник:
др Павле Стаменовић, доцент

Кроз разматрање атмосфере простора за излагање у различитим програмским ситуацијама, кроз капацитет задатог простора за прозводњу просторних ефеката, а такође и разумевање вишеструког прожимања доживљајног са функционалним и техничким аспектима унутрашње архитектуре, настојаћемо да дефинишемо целовите просторне склопове као оригиналан пројектантски допринос теми излагачких простора у контексту савремених пракси културе и уметности. Посебан циљ рада на студију је развијање методолошког приступа пројектовању који полази од доживљаја простора, и преко дефинисања и програмирања променљивог и отвореног низа атмосфера резултује смисленом архитектонском целином.

У процесу наставе, који подразумева истраживачко-аналитички и пројектантско-синтезијски приступ, простор за излагање програмира се као доживљај и ближе одређује дефиницијом смислених функционалних и техничких склопова, што најзад одређује однос према затеченој физичкој структури задатог фрагмента бивше фабрике пива између Цетињске и Скадарске улице у Београду.

КУРИКУЛУМ: ОБЛОГЕ И РЕЗОВИ