УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС 2018/19
МУАД-11061: СТУДИО М01 АД – Пројекат – спискови по салама

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2018/19
I година – 1. семестар

СТУДИО М01 АД
06 МУАД-11061

СТУДИО М01 АД – Пројекат

Листа изборних пројеката:

201718_MUAD-11061-01-02-STUDIO-M01-PROJEKAT-01_o

Цртеж: Игор Рајковић

СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
КАДАР РАДА

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Основни циљ наставе је да студенте упозна са градивним елементима унутрашње архитектуре и методологијом архитектонског пројектовања унутрашњег простора. Фокус студија је на мултидисциплинарности, односно освајању широког спектра знања од концептуалних до професионално специфичних.

РАДНИ ПРОСТОР: КАДАР РАДА ПРИЛОГ КУРИКУЛУМУ

201819_MUAD-11061-02-STUDIO-M01-PROJEKAT-02_o

Katsutoshi Sasaki + Associates – T Noie, Toyota, Јапан, 2018. | Фото © Katsutoshi Sasaki + Associates

МУАД-11061: СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
КАДАР КОНТЕКСТА

Наставник:
др Ивана Ракоњац, доцент

У савременом тренутку радним простором се може карактерисати сваки простор који пружа могућност обављање пословних задатака. У складу са начином живота корисника, као и специфичностима различитих креативних дисциплина тежи се остваривању радног простора који одговара контексту у којем настаје. Мапирањем контекста (просторног, друштвеног, историјског, економског, временског…) проналази се адекватни оквир у којем се реагује. Фокус је на формирању аутентичног радног простора који кроз транспоновање и обликовање елемената окружења пружа решење простора у складу са тенденцијама и трансформацијама начина живота у савременом добу.

КУРИКУЛУМ: КАДАР КОНТЕКСТА ПРИЛОГ КУРИКУЛУМУ