УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС 2018/19
МУАД-11050 ИП2 – Професионални контекст – спискови по салама

број_ шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2018/19
I година – 1. семестар

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
05 МУАД-11050

Изборни предмет 2 – Професионални контекст

Предмети изборног блока:
1. МУАД-11050-01: Стратегија дизајна
2. МУАД-11050-02: Фотографија и архитектура

Листа изборних пројеката:

201819_MUAD-11050-01-STRATEGIJA-DIZAJNA_o

Mathieu Lehanneur – Liquid Marble, инсталација, 2016. | Фото © Michel Giesbrecht

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
СТРАТЕГИЈА ДИЗАЈНА

Наставник:
др Милена Кордић, доцент

Истражује се поље пресека дискурса пројектовања ентеријера и дизајна (у архитектонском контексту). Методе архитектонског пројектовања развијане у архитектонском студију, задржавају се и усмеравају на нову размеру – размеру предмета. У овој размери испитују се и решавају сви архитектонски проблеми од сврхе, функционалности и структуре, преко конструкције и естетике до могуће друштвене улоге пројектованог дизајна. Основни циљ наставе је развијање специфичних начина унапређења квалитета дизајна, кроз поступке архитектонског пројектовања.

КУРИКУЛУМ: СТРАТЕГИЈА ДИЗАЈНА

MUA-11050-02-FOTOGRAFIJA-I-ARHITEKTURA_o

Фото © Todd Hido

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ФОТОГРАФИЈА И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
мр Милорад Младеновић, ванредни професор

Циљ предмета је да се у оквиру интердисциплинарних мастер УАД студија оствари могућност избора предмета у коме се истражују могућности употребе фотографског медија у оквиру реализације архитектонског концепта, пројекта и архитектонске реализације. Циљ предмета је да студенти изуче могућност интеграције фотографског и архитектонског медија не само на нивоу фотографске презентације архитектуре већ и кроз употребу фотографије као медија који може да битно утиче на саму структуру и реализацију архитектонског простора.

КУРИКУЛУМ: ФОТОГРАФИЈА И АРХИТЕКТУРА