UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine MAS 2017/18 (15.06.2018)
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad 2017/18: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad 2017/18: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA

Obaveštenje za studente II godine MUAD 2017/18 (01.02.2018)
Spiskovi studenata (DRUGI KRUG IZBORA) finalno MUAD-24021: MASTER TEZA, MUAD-24022: MASTER PROJEKAT i MUAD-24023: MASTER ZAVRŠNI RAD – 2017/18:
MUAD-24022: MASTER PROJEKAT (drugi krug)

Obaveštenje za studente II godine MUAD 2017/18 (30.01.2018)
Spiskovi studenata za predmete MUAD-24021: MASTER TEZA, MUAD-24022: MASTER PROJEKAT i MUAD-24023: MASTER ZAVRŠNI RAD – 2017/18:
MUAD-24022: MASTER PROJEKAT (prvi krug)

broj šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2017/18
II godina – 4. semestar

MASTER RAD
29 MUAD-24021

MASTER TEZA

30 MUAD-24022

MASTER PROJEKAT

31 MUAD-24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

DOKUMENTI

PROTOKOL o realizaciji nastave na studijskoj celini MASTER ZAVRŠNI RAD (master teza, master projekat i master završni rad) PRAVILNIK o realizaciji nastave na studijskoj celini MASTER ZAVRŠNI RAD (master teza, master projekat i master završni rad)

Lista izbornih projekata:

201718_MUAD-24021-01-MASTER-TEZA_v

Cadena+Asociados – Hueso, Meksiko | Foto: Jaime Navarro

01
KABINET KURIOZITETA

Nastavnik:
dr Milena Kordić, docent

Reprogramiranje nasleđenih urbanih vila (u bivšim rezidencijalnim, a danas centralnim delovima grada) nosi izazov otvaranja privatnog, nedostupnog, a time i delimično “tajnog” prostora. Postupak istraživanja postojećeg, nasleđenog materijala podrazumeva otkrivanje i identifikaciju tragova nekadašnjih scenarija života i njima pripadajućih fragmenata prostora i programa. Ova mreža fragmenata gradi platformu za nove mogućnosti upotrebe prostora, posebno kada se kao zadatak postavi da program treba da se kreće u sferi javnog: od turističkih/avanturističkih (hotela/hostela), preko kulturnih (biblioteka, muzeja) do komercijalnih namena.

Transformaciju vile projektovane za svakodnevnu upotrebu, privatnog i subjektivnog sveta u poligon za otvaranje novih veza između ljudi u javnom prostoru grada, istražićemo kroz projekat rekonstrukcije i enterijera prostora izabranog prema predlogu studenta, koji će tipološki odgovarati postavljenoj temi, a među referentnim primerima nalaze se Rezidencija kneza Pavla u Šafarikovoj ulici, Kuća Flašar u ul. Kornelija Stankovića broj 1 i vila u Krunskoj ulici broj 68.

Zahtev da se od privatnog, specifičnog i subjektivnog krene ka deljenom, opštem i objektivnom, obavezuje da novi programi proisteknu iz autentičnih, već postojećih kvaliteta i kapaciteta i da se time izbegne nepažljivo nametanje bezličnih, globalnih i površnih programa koji tvore “nemesta” (prostore bez identiteta). Polazak od subjektivnog i ličnog, metodološki daje čitav skup “neobičnosti” koje su već ušle u proces transformacije (vile se trenutno koriste za programe kulture, zabave (tajne novogodišnje žurke) ili edukacije) i vodi ka izgradnji originalnog i autentičnog programa.

Tematski okvir zadatka usmerava na istraživanje nastanka enterijera kao discipline kroz izučavanje koncepta “kolekcije” (W. Benjamin). Lična istorija i identitet stanovnika prema ovim idejama, projektuje se, ali i drži na okupu putem “kolekcija” predmeta i elemenata u unutrašnjem prostoru. Kao istorijsku referencu za teorijski deo rada na zadatku istražićemo koncept “kabineta kurioziteta” (cabinet of curiosity, kunstroom, wonder-room).

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MUAD-24021-02-MASTER-TEZA

02
PROSTOR I MESTO: STARA ŠEĆERANA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Osnovni cilj rada na predmetu predstavlja formiranje novog prostorno-programskog koncepta u fizičkom okviru izabrane ruinirane hale u nekadašnjoj fabrici šećera u Radničkoj ulici u Beogradu. Putem teorijskog istraživanja i istraživanja kroz projekat ispituju se teorijski modeli koncepta aktivnog prostora i postavljaju elementi novog idejnog rešenja unutrašnje arhitekture kroz rad na kompleksnom zadatku rekonstrukcije i adaptacije. Namena prostora može varirati različite izabrane oblike aktivnog korišćenja: istraživački centar, poslovni hab, biznis inkubator, razvojni centar ili različiti oblici aktivnih hibridnih prostora.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MUAD-24021-03-MASTER-TEZA

Foto: Lena Stamenović

03
REAFIRMACIJA@BAR-KOD

Nastavnik:
arh. Dragan Stamenović, docent

Konstantna afirmacija trgovine uticala je da se robne kuće, kao jedan od karakterističnih modela savremenih trgovačkih objekata planiraju, projektuju i grade u Beogradu u dužem vremenskom periodu. Kvalitetne promene u strukturi prostora koji su se manifestovale u kontinuitetu odgovarale su u svojim arhitektonskim interpretacijama adekvatnim uslovima i zahtevima u trgovini i aktuelnom kontekstu. Organizacija i struktura prostora često su avangardni u odnosu na druge javne objekte. Slobodno koncipirani prostori omogućavali su u enterijeru njihovu laku i pogodnu adaptaciju s obzirom na vrstu robe i režim prodaje.

Robne kuće su u poslednjem periodu izgubile svoj dominantan položaj da, kao objekti trgovine sa odabranom ponudom, obavezno nude i odgovarajuće odgovore u ambijentu i organizaciji prostora u enterijeru.

Tematski okvir Master završnog rada obuhvata proveru mogućnosti kroz istraživanje i odgovarajuća programska i arhitektonska rešenja u reafirmaciji objekata trgovine koji su u kontinuitetu promenili svoj inicijalni programski i prostorni tip.

Prostorni okvir – Robna kuća na uglu ulica Kneza Mihajla i Obilićevog venca u Beogradu.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad